Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tại trường THPT Trần Suyền

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tại trường THPT Trần Suyền

Số kí hiệu 12/QĐ-THPT TS
Ngày ban hành 02/03/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/03/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Trường Trần Suyền
Người ký Trương Hải Tân

Nội dung

  
 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  12/QĐ-THPT TS        Phú Hòa, ngày 02  tháng 03  năm 2017

                                         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ         
                                      tại trường THPT Trần Suyền           
                                  
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
 
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Điều lệ trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BDV, ngày 21/02/2017 của Ban Dân vận Huyện ủy Phú Hòa về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Huyện Phú Hòa năm 2017;
Xét năng lực, phẩm chất, chức trách nhiệm vụ của CBGV trường THPT Trần Suyền,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường, gồm các thành viên (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ; tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường THPT Trần Suyền, các tổ chức, hội, đoàn thể trong trường học theo đúng quy định. Báo cáo định kỳ việc thực hiện Quy chế dân chủ; tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá và xây dựng kế hoạch phương hướng thực hiện.
Điều 3. Các thành viên có tên tại Điều 1 và bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
      Nơi nhận:                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                      
- Các Chi bộ trường;                                                                                                                 (Đã ký)                                         
- Như Điều 3;                                                                              
- Website trường;                                                                                                                Trương Hải Tân
- Lưu: VT.                                                                               
 
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
TẠI TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
(Kèm theo Quyết định số: 12/QĐ-THPTTS ngày 02/03/2017
của Hiệu trưởng Trường THPT  Trần Suyền)
 
 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
01 Trương Hải Tân Hiệu trưởng-
Bí thư Đảng bộ
Trưởng ban
02 Lương Thị Hoàng Oanh Đảng ủy viên, Bí thư
Chi bộ 3-Phó hiệu trưởng
Phó trưởng ban
03 Phạm Thị Bích Đào Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm UBKT-
Tổ trưởng Tổ anh văn,
 Phó chủ tịch công đoàn.
Phó trưởng ban thường trực
04 Nguyễn Thị Hồng Đảng ủy viên,
Chủ nhiệm UBKT-
Phó hiệu trưởng
Phó trưởng ban
05 Nguyễn Xuân Thái Chủ tịch công đoàn Thành viên
06 Nguyễn Đỗ Quyên Bí thư đoàn trường Thành viên
07 Nguyễn Nam Trưởng ban Thanh tra
nhân dân
Thành viên
08 Trần Thị Ái Lê Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 2- Tổ trưởng tổ Ngữ văn Thành viên
09 Nguyễn Lương Phú Đảng ủy viên, Bí thư chi
bộ 1- Tổ trưởng tổ Toán
Thành viên
                                  (Danh sách này gồm có 09 CBGV)
 
                        
 
 
                        

 

 File đính kèm

Kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam - Thống nhất Đất nước

00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Quỹ ươm mầm tương lai
Văn Bản

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 41 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Số: 16/2017/TT-BGDĐT

Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây