Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Số kí hiệu 260 /NQ-THPT TS
Ngày ban hành 06/10/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Nghị Quyết
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Trường Trần Suyền
Người ký Trương Hải Tân

Nội dung

      SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN           CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   
 
 
 

       Số: 260 /NQ-THPT TS            Phú Hoà, ngày 07 tháng 10 năm 2016
 
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016-2017
 
 
 
 

- Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ – Công chức trong cơ quan; Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Thông tư 02/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;
- Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục;
- Căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy, của ngành về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI; Hướng dẫn số 03/HDLT-SGDĐT-CĐN ngày 05/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Yên.
Hội nghị CBCCVC và người lao động Trường THPT Trần Suyền năm học 2016-2017 diễn ra lúc 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 10 năm 2016.
Hội nghị có mặt 78 đại biểu đến từ 10 tổ Công đoàn trong đơn vị.
Hội nghị được nghe báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của nhà trường; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của CBCCVC và người lao động trong đơn vị; báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân. Hội nghị đã thảo luận, biểu quyết, thông qua các chủ trương, giải pháp chính và các chỉ tiêu của năm học mới:
 
QUYẾT NGHỊ
 
  1. Thống nhất nội dung báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đã đánh giá đầy đủ những thành tựu, kết quả đạt được và những tồn tại, yếu kém cần khắc phục trong năm học tới.
  2. Thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, chỉ tiêu phấn đấu nêu trong phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của đơn vị. Cụ thể:
1. Đối với lãnh đạo trường:
          - Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CBVC và học sinh; đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tuỵ với công việc; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Tích cực vận động, huy động các nguồn lực để xây dựng cảnh quan môi trường đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện để thu hút học sinh đến trường, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.
- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống các tác động tiêu cực, kích động, lôi kéo học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục học sinh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và CMHS ngăn chặn kịp thời tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học.
- Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, trao đổi thông tin qua internet.
          - Dự giờ: Tất cả giáo viên trong đơn vị.
- Kiểm tra nội bộ: Chuyên đề: 20%, toàn diện: 30%, đột xuất: 25%.
          2. Đối với tổ chuyên môn:  
           - Có kế hoạch công tác, lịch hoạt động hằng tháng; thực hiện đầy đủ và kịp thời các báo cáo cho lãnh đạo trường.
- Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn (2 lần/tháng) tập trung về đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá thông qua nghiên cứu bài học, vận dụng các tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm bài học.  
- Xây dựng ngân hàng đề thi, biên soạn, phản biện và gửi về Sở GD ĐT 01 đề thi/môn, đăng tải nguồn học liệu mở trên trang website của trường, tham gia các hoạt động chuyên môn trên mạng “Trường học kết nối”.
- Tổ trưởng có trách nhiệm kiểm tra nội bộ các thành viên trong tổ, dự giờ: 4 tiết/gv/năm.                                      
          - Tổ có giáo viên viết đề tài khoa học ứng dụng, làm đồ dùng dạy học.
          - Tổ chức thao giảng cấp tổ: 1 tiết/tháng. Cử giáo viên tham gia thi dạy học theo chủ đề tích hợp và tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
- Về chất lượng: Tỉ lệ học sinh đạt TB trở lên ở HK II cao hơn HK I: 10%; năm học sau cao hơn năm học trước 5%.
- Có học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh; điểm trung bình bộ môn của học sinh dự thi THPT quốc gia của tổ cao hơn điểm trung bình bộ môn của các trường THPT trực thuộc Sở GDĐT.
- Tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh ít nhất: 1 lần/tổ/năm.
- Giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: ≥ 01GV.
3. Đối với GVBM:
- Ra vào lớp đúng giờ, tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông.
- Soạn giáo án đầy đủ theo quy định khi giảng dạy. Tích cực đổi mới PPDH, đăng ký và hoàn thành 1 chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đưa lên trang website truonghocketnoi.edu.vn để trao đổi, thảo luận.
- Tích cực đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, nâng cao yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn. Kiểm tra từ 1 tiết trở lên và thi học kỳ có lập ma trận đề với môn tự nhiên, câu hỏi mở với môn xã hội; chấm, trả bài, vào điểm đúng qui định và đảm bảo công bằng, khách quan.
- Dự giờ: Giáo viên hết tập sự 18 tiết/năm chủ yếu ở môn đang dạy.
           - Giáo viên thao giảng cấp tổ, cấp trường về đổi mới PPDH ít nhất 01 tiết/năm và dạy học có sự hỗ trợ CNTT ≥ 02 tiết/năm. Tham gia đăng tải bài soạn, bài tập trên nguồn học liệu mở của trường.
          - Tham gia bồi dưỡng chính trị, tập huấn công tác chuyên môn đầy đủ. Đạt chuẩn giáo viên, xếp loại viên chức đạt từ khá trở lên.
4. Đối với GVCN lớp:
- Tập trung giáo dục ý thức học sinh về công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, ứng xử văn hóa, thân thiện, văn minh, không đưa thông tin, hình ảnh bôi nhọ danh dự CBVC và học sinh lên facebook và thực hiện tốt công tác bảo quản CSVC lớp học.
- Học sinh không vi phạm trật tự ATGT hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Học sinh bỏ học trong năm không quá 01 hs/lớp.
- Hạnh kiểm:       + Loại khá, tốt  > 90%; Loại yếu ≤ 3%.
- Học lực:             + Loại khá, giỏi ≥ 35%; Loại yếu ≤ 5%.
- Học sinh đỗ tốt nghiệp THPT trên tỉ lệ trung bình chung của Sở GDĐT.
- 100% học sinh khối 11 học và có chứng chỉ nghề phổ thông.
- Vận động đảm bảo 100% học sinh đóng BHYT.
5. Đối với nhân viên và tổ văn phòng:    
- Làm việc đủ 40 giờ/tuần; thân thiện, vui vẻ trong giải quyết công việc.
- Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện nghiêm túc công tác trực bảo vệ, đảm bảo ANTT trong trường học, vệ sinh sạch sẽ.
- Giải quyết kịp thời chế độ, quyền lợi chính đáng cho CBVC và học sinh.
- Họp tổ 02 lần/tháng.
- Có nhân viên đăng ký danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
6. Đối với nhà trường:
- Tổ chức dạy ôn tập, phụ đạo cho học sinh; tổ chức hội giảng cấp trường: 02 lần/năm.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Tổ chức tham quan dã ngoại hoặc giao lưu học tập 1 lần/năm.
- Tham gia có hiệu quả hội thi, hội thao, HKPĐ, văn nghệ do ngành, địa phương tổ chức.
          - Thực hiện nghiêm túc “3 công khai”, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của CBVC và học sinh.
- Tỉ lệ học sinh bỏ học thấp hơn mặt bằng chung của cụm thi đua.
- Học sinh lên lớp sau thi lại, rèn luyện trong hè: ≥ 99%.
- Tỉ lệ HSG:          ≥ 3%.          HSTT: ≥ 35 %.
- HSG cấp tỉnh:    ≥ 24 học sinh.
- Học sinh đỗ tốt nghiệp THPT trên tỉ lệ trung bình chung của Sở GDĐT.
- 100% CBGV không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt các qui định của trường, tích cực xây dựng văn hóa trường.
- 100% CBVC đạt chuẩn nghề nghiệp, xếp loại từ khá trở lên.
- CBVC được công nhận danh hiệu LĐTT:          ≥ 90 %.
           - Chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên:       ≥ 10 CBVC.
           - Tham gia hội thi, hội giảng cấp tỉnh: 100% GV đạt loại giỏi.
- Thi đua lớp: + Loại tốt:         ≥ 15 lớp.     + Loại khá: £ 13 lớp.
  + Loại TB: £ 3 lớp.      + Loại yếu, kém: Không.
- Đảng bộ: Đạt trong sạch, vững mạnh.
- Công đoàn CS, Đoàn trường: Đạt vững mạnh xuất sắc.
- Nhà trường: Đạt Tập thể LĐXS - Tỉnh khen.
 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- Cụm thi đua;
- Công đoàn CS, Đoàn trường;
- Các tổ CMNV;
- Lưu VT.
T/M Đoàn Thư ký
(đã ký)
       Đặng Thị Châu
T/M Đoàn Chủ tịch
(đã ký)
      Trương Hải Tân
 
 
 

 File đính kèm

 
17 Ngày
07 Giờ
22 Phút
30 Giây
Quỹ ươm mầm tương lai
Văn Bản

Số: 143 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây