KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số kí hiệu Số: 143 /KH-THPT TS
Ngày ban hành 25/07/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế Hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Trường Trần Suyền
Người ký Nguyễn Thị Hồng

Nội dung

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                              
          Số: 143 /KH-THPT TS                        Phú Hòa, ngày 26 tháng 7 năm 2018
 

 
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA


 
          Căn cứ Thông tư số 47/2012/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế công nhận trường THCS,THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên tại cuộc họp ngày 08/02/2018 và tình hình thực tế của đơn vị; Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2022 của trường THPT Trần Suyền xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
  1. Mục đích, yêu cầu:
- Xây dựng mô hình nhà trường mới với chất lượng giáo dục cao, thể hiện
sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay;
- Góp phần thực hiện lộ trình xây dựng Huyện nông thôn mới, xây dựng uy tín cho nhà trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về thụ hưởng môi trường giáo dục tốt nhất của xã hội;
- Làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh, huy động sức mạnh tổng hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội để xây dựng trường đạt chuẩn
  1. Nội dung kế hoạch:
I. Đánh giá thực trạng theotiêu chuẩn công nhận trường chuẩn quốc gia.
* Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường
1. Lớp học: Đạt (bình quân 37 học sinh/lớp, có đủ 03 khối lớp của cấp học: 27 lớp).
- Khối lớp 10: 325 HS/9 lớp;
- Khối lớp 11: 307 HS/9 lớp;
- Khối lớp 12: 325 HS/9 lớp.
2. Tổ chuyên môn: Đạt
- 08 tổ chuyên môn hoạt động theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. các tổ chuyên môn được biên chế như sau:
 
TT Tổ Số GV   TT Tổ Số GV
1 Toán 11   5 Ngữ văn 8
2 Vật lí-KTCN 08   6 Lịch sử-GDCD-Địa 9
3 Sinh học-KTNN 05   7 Tiếng Anh 8
4 Hóa học 06   8 Thể dục-GDQP-Tin 09
 
- 08tổ chuyên môn hàng năm có hai chuyên đề vềnâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học; có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên và của cả tổ chuyên môn; đạt các qui định về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.
 Hiện nay có 05  Thạc sĩ và 1 GV đang Nghiên cứu sinh .
 100% GV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Sở GDĐT và nhà trường tổ chức.
3. Tổ văn phòng: Đạt
- Đảm nhận các công việc: Văn thư (Đại học sư phạm Ngữ văn), kế toán (Đại học tài chính kế toán), y tế trường học (Y sĩ) kiêm thủ quỹ, Thư viện (Trung cấp Thư viện), bảo vệ (02 người) và phục vụ (01 người).
- Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường, hướng dẫn sử dụng theo quy định của Điều lệ trường Trung học phổ thông và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ.
4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường: Đạt
a. Hội đồng trường, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở được thành lập theo qui định. Ngoài ra còn có các ban phụ trách các lĩnh vực như: Ban thanh tra nhân dân; Ban An toàn giao thông; Tổ Pháp chế, Ban phòng chống tội phạm; Ban Phòng cháy chữa cháy; Ban Kiểm tra nội bộ trường học, Ban Phòng chống lụt bão; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh; Tổ Tư vấn.
  b) Các Hội đồng trên được thành lập theo chức năng nhiệm vụ qui định trong Điều lệ trường Trung học phổ thông và qui định của các cấp quản lý, hoạt động có kế hoạch, có nề nếp, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nề nếp kỷ cương của nhà trường.
5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể: Đạt
a)  Đảng bộ cơ sở trường luôn đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”.  Đảng ủy có 09 người, Ban Thường vụ: 3, 1 Bí thư và 1 Phó Bí thư; toàn trường có 42 đảng viên; có 3 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.
b) Các đoàn thể, tổ chức xã hội
Trường có đủ các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) và tổ chức xã hội (Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Ban Đại diện cha mẹ học sinh).
Các đoàn thể và tổ chức này có cơ cấu tổ chức và hoạt động đúng theo Điều lệ và đạt hiệu quả cao.
  •  
* Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên: Đạt
Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường: 75
+ Ban Giám hiệu: 03
+ Giáo viên: 64/64 đạt chuẩn; trên chuẩn: 6/64 (tỉ lệ: 9,4%)
+ Nhân viên: 08
- Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học (có Bằng cử nhân Quản lý giáo dục); thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
- Có đủ giáo viên các bộ môn, đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, có từ 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên (GVG cấp trường năm học 2017-2018 là 21/64 GV, tỉ lệ 32% ), có 100% giáo viên đạt chuẩn xếp loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.
- Có đủ viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học được đào tạo hoặc bồi dưỡng đủ năng lực nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ (01 nhân viên trình độ Trung cấp thư viện, 01 nhân viên trình độ cao đẳng Tin học)
* Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục: Đạt
1. Tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 1%: Đạt (Năm học 2017-2018: số học sinh bỏ học là 07 học sinh, tỉ lệ 0,73%). Học sinh lưu ban:01, thi lại và rèn luyện trong hè 15.
2. Chất lượng giáo dục
 a. Học lực:
a.1. Số học sinh xếp loại giỏi: 25,9 %: Đạt
a.2. Số học sinh xếp loại khá:48,7% : Đạt
a.3. Số học sinh xếp loại TB:24,2% : Đạt
a.4. Số học sinh xếp loại yếu:1,1% : Đạt
b. Hạnh kiểm: (Đạt)
b.1. Số học sinh xếp loại khá, tốt đạt 97,6%: Đạt
b.2. Số học sinh xếp loại TB đạt 1,7%: Đạt
b.3. Số học sinh xếp loại yếu: 0,7%: Đạt
3. Các hoạt động giáo dục: Đạt.
 Thực hiện đúng qui định của Bộ GDĐT về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trường và ngoài giờ lên lớp cụ thể như: Tổ chức tốt tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần, sinh hoạt theo chủ đề hàng tháng.
 Tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp, hoạt động ngoài giờ hàng tháng theo qui định về nội dung và số tiết của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
 Hàng năm tổ chức Hội diễn văn nghệ cấp trường, Hội khỏe Phù đổng cấp trường, tổ chức cắm trại “Mừng Đảng-Mừng Xuân”.
 Tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích hợp sân khấu hóa các hoạt động giáo dục ATGT, phòng chống tội phạm, vệ sinh môi trường, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, công tác đền ơn đáp nghĩa ...
4. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục của địa phương: Thu hút tối đa học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học bậc THPT.
5. Đảm bảo các điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Cán bộ quản lý, giáo viên đều sử dụng được máy vi tính trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập nâng cao nghiệp vụ: Đạt
* Tiêu chuẩn 4 - Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học:
* Đạt ở các tiêu chí sau:
1. Thực hiện quy định công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, tự chủ tài chính, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo qui định hiện hành.
  1.  
b. Trường thuộc khu vực nông thôn hiện có diện tích sử dụng trên 30m2/học sinh. (tổng diện tích của trường 34.711,7 m2)
g. Có khu để xe cho giáo viên, cho từng khối lớp hoặc từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn.
h. Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy học, nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh.
- Nhà trường có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; có Website thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.
- Số phòng học: 16 phòng học/27 lớp
* Chưa đạt ở  tiêu chí 3 và 4. Cụ thể:
4. Cơ cấu các khối công trình trong trường bao gồm:
a.  Khu phòng học, phòng bộ môn:Phòng y tế trường học ghép chung với phòng thư viện.
b. Khu phục vụ học tập:
b.1. Có các phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm nhưng trang thiết bị dạy học chưa đảm bảo.
b.2. Có thư viện nhưng phải ghép chung với phòng y tế.
b.3. Chưa có phòng truyền thống, khu luyện tập TDTT thiếu mặt bằng; phòng làm việc của Công đoàn ghép chung phòng Hiệu trưởng; phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ghép với Phó Hiệu trưởng.
c. Khu văn phòng:
- Phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng ghép chung với văn phòng, Đoàn trường; chưa có phòng họp hội đồng giáo dục nhà trường, phòng họp từng tổ bộ môn.
* Tiêu chuẩn 5 - Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội: Đạt
1. Nhà trường
 Nhà trường chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, UBND các xã trong công tác vận động học sinh bỏ học đến trường học lại và hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập; phối hợp với Công an huyện Phú Hòa, công an các xã, thị trấn trong công tác xử lý học sinh vi phạm pháp luật (nếu có) và ký kết văn bản phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Phú Hòa trong công tác tuyên truyền Giáo dục pháp luật và trật tự ATGT, hàng năm có tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Lễ phát động và Hội nghị về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ .
 Đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương như: chỉ tiêu tuyển sinh các lớp 10 hằng năm, tham gia góp ý các văn bản về phát triển giáo dục của Huyện ủy và UBND huyện Phú Hòa.
2. Ban đại diện cha mẹ học sinh
 Ban Đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) được thành lập và hoạt động theo qui định hiện hành về tổ chức và hoạt động: Ban Đại diện CMHS kết hợp với nhà trường để giáo dục, hỗ trợ kinh phí cho học sinh tham gia các hoạt động: thể dục thể thao, thưởng học sinh giỏi các cấp, hỗ trợ giúp đỡ học sinh nghèo …
3. Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội
 Mối quan hệ về thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ thông qua 3 cuộc họp CMHS trong năm học, các kênh thông tin trực tiếp giữa GVCN với gia đình học sinh, trang Website của nhà trường… để nắm bắt thông tin kịp thời, qua đó nhà trường đã có biện pháp phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, các tệ nạn có nguy cơ xâm nhập vào nhà trường, từ đó đã tạo được môi trường giáo dục tốt.
4. Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục
 Nhà trường huy động, phối hợp có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị thông qua Ban đại diện CMHS, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức, cá nhân. Nhiều năm liền đơn vị đã huy động các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, CMHS, cựu học sinh, cán bộ, giáo viên của trường tự nguyện đóng góp kinh phí phát thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo…
II. Giải pháp thực hiện:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động:
          Tuyên truyền, phổ biến kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia trong toàn bộ CBVC, học sinh và CMHS để làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
          Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường học tập, quán triệt chủ trương và các văn bản của cấp trên về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
          2. Củng cố các tiêu chuẩn, tiêu chí đã đạt được một cách ổn định, vững chắc, các tiêu chuẩn chưa đạt cần có giải pháp, kế hoạch cụ thể để đạt được:
- Củng cố hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường hoạt động có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.
- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống internet, bố trí thêm máy tính tại phòng thư viện, cập nhật nguồn tư liệu điện tử gồm: tài liệu, sách giáo khoa, giáo án, câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, đề thi ...; cập nhật thông tin về giáo dục trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh.
3. Tăng cường vai trò lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm của Ban Giám hiệu, đội ngũ cốt cán, các tổ chức đoàn thể, giáo viên, nhân viên trong nhà trường:
- Phân công trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo gắn liền với việc đảm nhận các tiêu chuẩn cụ thể.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm
ở từng học kỳ của năm học.
4. Quyết liệt trong tham mưu với các cấp đẩy nhanh tiến độ thi công trường ở giai đoạn 2 để xây dựng khu hiệu bộ, các phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm với đầy đủ trang thiết bị dạy học đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.
- Huy động mọi nguồn lực, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp, học phí để mua sắm trang thiết bị dạy học, từng bước đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia.
5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, tiếp tục giảm tỉ lệ học sinh xếp loại yếu, kém không quá 5% và giảm tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 1%:
- Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức và chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh, dạy học gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; đổi mới kiểm tra đánh giá, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và học tập.
- Tạo nguồn và bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu cấp, tăng thời lượng phụ đạo học sinh yếu kém ngay từ đầu năm học.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm đối với học sinh cá biệt, học sinh học yếu, nghiện games, phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục học sinh để từ đó giảm tỉ lệ học sinh bỏ học giữa chừng.
- Đưa vào tiêu chí thi đua, xếp loại giáo viên hàng năm về nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Đối với Ban Giám hiệu
- Xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ phân công.
- Kiểm tra, rà soát, đôn đốc các bộ phận thực hiện kế hoạch.
- Tham mưu với lãnh đạo Sở GDĐT, UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 2 và đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đề ra.
- Vận động CBVC thực hiện đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
2. Tổ chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn chú trọng sinh hoạt chuyên đề, bài dạy minh họa nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
- Chỉ đạo tổ viên xây dựng kế hoạch đáp ứng nội dung theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.
- Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, công tác kiểm tra đánh giá, chú trọng dạy học theo đối tượng học sinh.
- Tự học, tự nghiên cứu, tăng cường dự giờ thăm lớp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tích cực tham gia trường học kết nối, viết bài chia sẻ lên trang mạng của trường và thư viện điện tử
- Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp làm cơ sở để BGH xếp loại viên chức hằng năm.
3. Giáo viên chủ nhiệm: 
Tăng cường quản lí, giáo dục học sinh, có giải pháp nâng cao chất lượng học tập, duy trì sĩ số học sinh, có biện pháp phù hợp giáo dục học sinh yếu kém, chậm tiến bộ, đi sâu đi sát để nắm tình hình hình học sinh. Phối hợp tốt với ban đại diện học sinh của lớp để nắm tình hình học sinh. Phối hợp với giáo viên bộ môn của lớp mình để có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục của lớp. Rèn luyện kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, lối sống cho học sinh, giúp các em phát triển nhân cách toàn diện.
4. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
- Tổ chức tuyên tuyền tới cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nội dung của kế hoạch xây dựng trường trọng điểm, trường chuẩn của nhà trường.
- Phát động các phong trào thi đua nhằm đạt được các tiêu chí đề ra trong kế hoạch.
- Căn cứ vào các tiêu chí trong xây dựng trường chuẩn,  có kế hoạch cho hoạt động cụ thể trong năm học.
Trên đây là kế hoạch thực hiện xây dựng  trường chuẩn quốc gia của trường THPT Trần Suyền. Toàn thể cán bộ, viên chức của trường đoàn kết, chung sức một lòng, ra sức thi đua để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2022.  
                             
        Nơi nhận:                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG 
        - Sở GDĐT (Báo cáo)                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
        - Ban giám hiệu (Chỉ đạo thực hiện)
        - Công đoàn, Đoàn trường (Phối hợp thực hiện);                                   (đã ký)
        - Tổ chuyên môn (Thực hiện);
        - Web site trường (Thông báo);                                                     Nguyễn Thị Hồng
        - Lưu VT.
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC
Phân công nhiệm vụ
 
Họ  tên và tiêu chuẩn đảm nhận Tổ phụ trách Ghi chú
Tô trưởng và nhiệm vụ Thành viên
Trương Hải Tân
Tiêu chuẩn  2, 5
- Chỉ  đạo chung.
- Tham mưu các cấp để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, các điều kiện khác cho kiểm  tra, rà soát, khắc phục và báo cáo các  cấp
- Chỉ đạo nhóm phụ trách tiêu chuẩn 2,5 hoàn thành các nội dung
Nguyễn Đỗ Quyên
Trần Văn Thịnh
Đặng Thị Châu
Võ Kim Nguyên
Võ Thị kim Thấm
 
Nguyễn Thị Hồng
Tiêu chuẩn 1, 3
- Xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia.
- Chỉ đạo nhóm phụ trách tiêu chuẩn 1,3 hoàn thành các nội dung
Trần Thị Ái Lê
Nguyễn Thị Mỹ Chung
Nguyễn Lương Phú
Nguyễn Tấn Du
Nguyễn Nam
 
Lê văn Công
Tiêu chuẩn 4
- Lập dự toán và tham mưu cho Hiệu trưởng về quy hoạch sắp xếp hệ thống các phòng, các khu…
- Chỉ đạo nhóm phụ trách tiêu chuẩn 4 hoàn thành các nội dung.
Đặng Thị Hồng Huệ
Nguyễn Thị Thuận
Phạm Thị Bích Đào
Lê Thị Nở
 
 
                                      
                                                                       
 

 File đính kèm

 
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Quỹ ươm mầm tương lai
Văn Bản

Số: 143 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây