STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 143 /KH-THPT TS 26/07/2018 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
2 Số: 04 /QĐ-THPT TS 09/02/2018 Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia
3 Số: 04 /QĐ-THPT TS 09/02/2018 Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia
Giai đoạn: 2018-2022
4 Số: 108/QĐ-THPT TS 18/12/2017 Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003
5 Số: 201/KH-THPT TS 02/10/2017 Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII
và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục từ nay đến năm 2020
6 Số: 555/SGDĐT-VP 15/09/2017 Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018
7 181 /KH- THPT TS 14/09/2017 Thực hiện công văn số 822/SGDĐT-CTTTHSSV ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thực hiện
hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018;
8 09/2009/TT-BGDĐT 10/09/2017 Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017
9 01-HB 05/09/2017 HỌC SINH ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ VÀ HỌC BỔNG
10 Số: 2699/CT-BGDĐT 08/08/2017 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục
11 Số: 16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
12 Số: 15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
13 12/QĐ-THPT TS 02/03/2017 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tại trường THPT Trần Suyền
14 250 /BC-THPTTS 07/10/2016 Tổng kết năm học 2015-2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017
15 260 /NQ-THPT TS 07/10/2016 Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động
 
17 Ngày
07 Giờ
21 Phút
16 Giây
Quỹ ươm mầm tương lai
Văn Bản

Số: 143 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây