Quyết định về việc hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại trường THPT Trần Suyền

Về việc hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo
đang trực tiếp giảng dạy tại trường THPT Trần Suyền

Số kí hiệu Số: 227 /QĐ-THPT TS
Ngày ban hành 19/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Trần Suyền
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Khác

Nội dung

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN                      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

       
   
 
 
 

            Số: 227 /QĐ-THPT TS                    Phú Hòa, ngày 20 tháng 9 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo
đang trực tiếp giảng dạy tại trường THPT Trần Suyền
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
 
Căn cứ Luật Giáo dục ban hành ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
Căn cứ Điều lệ trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 244/2005/NĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/ 2006 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/NĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;
Căn cứ Công văn số 691/SGDĐT-TCCB ngày 01/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc tăng cường công tác quản lý việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và Nhà giáo thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy ở đơn vị được nhà nước cấp kinh phí hoạt động.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi Nhà giáo cho cán bộ, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong trường THPT Trần Suyền (có danh sách đính kèm).
Điều 2. Mức phụ cấp ưu đãi Nhà giáo 30% được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Điều 3. Cán bộ, giáo viên có tên ở Điều 1, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2016./.
 
       Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 2;                                                                              (đã ký)
- Lưu: VT.                                                                                          Trương Hải Tân
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Trần Suyền"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Khác"

 
17 Ngày
07 Giờ
24 Phút
51 Giây
Liên kết

 

 

 

Lịch sử Việt Nam
Thăm dò ý kiến

Bạn dành bao nhiêu thời gian tự học?

Quỹ ươm mầm tương lai
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay151
  • Tháng hiện tại3,414
  • Tổng lượt truy cập142,341
Văn Bản

Số: 143 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây