Kế hoạch vận động học sinh đến trường và hạn chế học sinh bỏ học năm học 2017-2018

Kế hoạch vận động học sinh đến trường và hạn chế học sinh bỏ học năm học 2017-2018

Số kí hiệu Số : 186/KH- THPT TS
Ngày ban hành 17/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Trần Suyền
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Khác

Nội dung

     SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN                  Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 
 
 

           Số :       /KH- THPT TS                                 Phú  Hòa, ngày 18  tháng 9  năm 2017
      
    
KẾ HOẠCH
Vận động học sinh đến trường
và hạn chế học sinh bỏ học năm học 2017-2018
 
Thực hiện kế hoạch số 02-KH/HU, ngày 06/8/2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, Cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo nhận đỡ đầu một học sinh có nguy có bỏ học” của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên;          
Căn cứ vào kế hoạch năm học và tình hình thực tế của nhà trường, nhằm khắc phục tình trạng học sinh bỏ học nửa chừng, Trường THPT Trần Suyền xây dựng kế hoạch vận động học sinh đến lớp, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học năm học 2017-2018 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Quán triệt quan điểm “Thực hiện vận động học sinh đến trường, lớp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học” là trách nhiệm của CB,VC, HS, phụ huynh và chính quyền địa phương, các Ban ngành đoàn thể, Mặt trận nhằm nâng cao tỉ lệ học sinh trong độ tuổi đi học, phát huy hiệu quả giáo dục và đào tạo;
 - Nâng cao ý thức học tập trong học sinh, giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, giúp các em có phương pháp học tập hợp lý, tạo niềm say mê trong học tập.
          - Giúp đỡ, động viên học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn có cơ hội tham gia trong học tập, đề cao tinh thần hiếu học, vượt khó học tập, không để học sinh nghỉ học vì nghèo.
         - Đảm bảo duy trì số lượng học sinh cho đến hết năm học 2017-1018.
II. Thực trạng và nguyên nhân học sinh bỏ học:
1. Tình hình bỏ học đầu năm học 2017-2018
- Số học sinh đầu năm: 997
- Số học sinh không đến lớp đến ngày 05/9/2017 là: 07 học sinh.
- GVCN vận động đến lớp 04 học sinh (tính đến ngày 11/9/2017).
- Số học sinh bỏ học là 03 (tính đến ngày 14/9/2017).
2. Nguyên nhân bỏ học:
- Chủ quan:  Một số học sinh chưa xác định đúng đắn động cơ học tập, ham
chơi, mất kiến thức căn bản, học yếu, chán học.
- Khách quan:
+ Nhiều phụ huynh chưa quan tâm trong việc quản lý, đôn đốc, nhắc nhở con em mình trong học tập, các em ham chơi lơ là việc học điều này tạo nguy cơ bỏ học cho học sinh tăng cao.
 III. Biện pháp:
1. Giải pháp nội bộ
- Thành lập Ban chỉ đạo duy trì sĩ số, phân công cụ thể các thành viên tham gia vận động học sinh đến lớp; phát huy triệt để năng lực và trách nhiệm của các thành viên.
- Đối với học sinh đã nghỉ học: Ban chỉ đạo phân công cho GVCN, các thành viên trong Ban vận động đến gia đình để vận động các em đến lớp. Phối hợp với chính quyền địa phương để vận động.
- Tuyên truyền, quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo về chống bỏ học của Huyện ủy, Sở GD&ĐT, chỉ tiêu, biện pháp, trách nhiệm và hình thức tổ chức thực hiện của nhà trường đối với cán bộ, viên chức, phụ huynh học sinh và học sinh.
 - Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện Cha mẹ học sinh của trường để huy động, tuyên truyền học sinh và phụ huynh tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc học tập, việc học là nền tảng cho tương lai, sự nghiệp sau này. Có thể khuyến khích những học sinh có học lực yếu chuyển sang học nghề, để vừa có được nghề và văn hóa tương đương với trung học phổ thông.
- Tiếp tục phát động cuộc vận động “Mỗi cán bộ giáo viên đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì nghèo hay học yếu”, tiếp tục vận động CBVC trong đơn vị đóng góp 01 ngày lương, phối hợp Chi Hội Khuyến học, Hội chữ thập đỏ hỗ trợ quần áo, sách vở, chi phí học tập cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ngoài ra, nhà trường còn huy động các tổ chức, Hội, Đoàn thể, nhóm Ươm mầm tương lai, các cá nhân trong và ngoài trường hỗ trợ dưới hình thức trao học bổng cho học sinh.
-  Công tác chủ nhiệm đóng vai trò quan trọng, vào đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm nắm chắc đối tượng học sinh có nguy cơ bỏ học để có biện pháp ngăn chặn, giúp đỡ các em có điều kiện học tập. Đối với học sinh chưa đếp lớp đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm đến nhà vận động các em đến lớp.
Giáo viên chủ nhiệm phân loại về mặt chuyên cần dựa trên số ngày nghỉ của học sinh về mặt ý thức học tập, phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để nắm rõ tình hình kinh tế của các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đề xuất các giải pháp cho từng học sinh có nguy cơ bỏ học.
Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm phối hợp giáo viên bộ môn rà soát, phân loại và thống kê kết quả học tập những học sinh có nguy cơ bỏ học vì học yếu, chán học báo cáo cho BGH hàng tuần. Trên cơ sở đó, phân thành 3 đối tượng học sinh:
Thứ nhất: Học kém, hỏng kiến thức cơ bản.
Thứ hai: Ham chơi, thường hay trốn học, gia đình quản lý không chặt chẽ.
Thứ ba: Những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện để để lớp.
- Đối với đối tượng học sinh thứ nhất: Cần củng cố lại kiến thức cơ bản mà các em đã hỏng. Giáo viên  nhận đỡ đầu hướng dẫn các em phương pháp học tập hiệu quả, tổ chức đôi bạn học tập… tạo cho các em lòng ham muốn chiếm lĩnh tri thức, hăng say trong học tập, nhằm loại bỏ hẳn suy nghĩ bỏ học (nếu có) trong các em.
+  Giáo viên nhận đỡ đầu thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để trao đổi tình hình kết quả học tập của các em, giáo viên chủ nhiệm thông báo về phụ huynh học sinh kịp thời nắm bắt tình hình học tập của con em mình.
          +  Nhà trường tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém ngay từ đầu năm học cho 03 khối nhằm giúp các em củng cố kiến thức cơ bản, giúp các em tự tin hơn, ham thích học tập hơn.
- Đối với trường hợp thứ hai: Những học sinh này thường có thái độ bất cần, ít nghe lời thầy cô giáo, thường nghịch trong lớp, nghỉ học không phép, không chú ý nghe giảng bài, không làm bài, dễ bị mất phương hướng và động cơ học tập. Với trường hợp này, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên nhận đỡ đầu gặp riêng các em trao đổi, tâm sự, phân tích cho các em hiểu được tầm quan trọng của việc học. Quản lý, theo dõi chặt chẽ các em trong các buổi học, thường xuyên động viên các em không nghỉ học, kết hợp với phụ huynh quản lý chặt chẽ, cách ly bạn xấu rủ rê, giúp các em có động lực trong học tập.
- Đối với trường hợp thứ ba: Giáo viên chủ nhiệm rà soát, tiến hành tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh và lập danh sách những học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn có nguy cơ bỏ học. Nhà trường tiếp tục vận động CB VC trong đơn vị, nhóm ươm mầm tương lai, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân hỗ trợ vật chất cho các em có điều kiện đến lớp.
- Thực hiện sổ Nhật ký báo cáo sĩ số hàng ngày, hàng tuần, giáo viên chủ nhiệm báo cáo sĩ số học sinh của lớp mình. Ban Giám hiệu theo dõi và nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm kịp thời tìm hiểu, vận động học sinh đi học đều.
- Đoàn trường phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và các Tổ chuyên môn xây dựng chương trình và tổ chức sinh hoạt vui chơi bổ ích, định hướng nghề nghiệp, thể dục thể thao, phong trào thi đua… Qua đó lồng ghép tuyên truyền giáo dục về động cơ học tập từng bước giúp các hình thành nhận thức về ý nghĩa thiết thực của việc học, từ đó làm cho các em ham thích học tập.
          -  Chỉ đạo giáo viên thực hiện dạy học theo phân hóa và phát huy tính tích cực của học sinh, bám sát học sinh yếu, trung bình; thiết kế bài dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản của Bộ GDĐT nhưng yêu cầu đảm bảo tính “vừa sức” phù hợp với từng đối tượng; Khi lên lớp phải thường xuyên quan tâm bồi dưỡng ngay trong từng tiết dạy đối với những học sinh yếu; kém; đối xử bình đẳng và thân thiện với tất cả học sinh, tế nhị với đối tượng học sinh có nguy cơ bỏ học.
          - Đưa việc duy trì sĩ số của giáo viên chủ nhiệm vào đánh giá thi đua khen thưởng viên chức vào sơ kết học kỳ I và cuối năm học.
Ban chỉ đạo gồm các thành viên như sau:
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
01 Trương Hải Tân Bí thư Đảng bộ-Hiệu trưởng Trưởng ban, phụ trách chung
02 Lương Thị Hoàng Oanh Đảng ủy viên-
Phó hiệu trưởng
Phó ban, xây dựng kế hoạch, thường trực theo dõi sĩ số học sinh
03 Phạm Thị Bích Đào Đảng ủy viên- Phó chủ tịch công đoàn Phó ban
04 Lê Văn Công Phó hiệu trưởng Phó ban
05 Trần Văn Thịnh Chủ tịch công đoàn Thành viên
06 Nguyễn Văn Trung Trưởng Ban đại diện CMHS Thành viên
07 Nguyễn Đỗ Quyên Bí thư Đoàn TN Thành viên
08 Hồ Thị Minh Thư Phó Bí thư Đoàn TN Thành viên
09 Lê Thị Bích Thu Giáo viên Thành viên
10 Nguyễn Thị Lê Vân Giáo viên Thành viên
11 Bùi Thị Bích Thuân Giáo viên CN Thành viên
12 Lê Thị Mỹ Hợp Giáo viên CN Thành viên
13 Trần Nguyễn Diễm Trang Giáo viên CN Thành viên
14 Nguyễn Thị Minh Phát Giáo viên CN Thành viên
15 Nguyễn Vũ Bình Giáo viên CN Thành viên
16 Lê Thị Hoa Thơm Giáo viên Thành viên
17 Nguyễn Thị Thu Sương Giáo viên CN Thành viên
18 Trần Văn Thịnh Giáo viên CN Thành viên
19 Dương Thị Ngọc Lệ Giáo viên CN Thành viên
20 Tạ Xuân Nhất Giáo viên Thành viên
21 Trần Văn Hưng Giáo viên CN Thành viên
22 Nguyễn Minh Tạo Giáo viên CN Thành viên
23 Trương Quốc Huy Giáo viên CN Thành viên
24 Phan Ái Phúc Giáo viên CN Thành viên
25 Trình Thị Anh Thư Giáo viên Thành viên
 
 
2.  Giải pháp phối hợp với chính quyền địa phương
- Nhà trường thường xuyên báo cáo danh sách học sinh có nguy cơ bỏ học, học sinh bỏ học theo từng địa bàn với chính quyền địa phương và Ban đại diện CMHS.
- Đề xuất với chính quyền địa phương thành lập và củng cố mỗi thôn có một Tổ vận động chống bỏ học. Đề nghị Đảng ủy, chính quyền địa phương phân công cán bộ, đảng viên phụ trách, đỡ đầu và quản lý học sinh có nguy cơ bỏ học. Đồng thời, cần có kế hoạch rà soát, bổ sung và đề xuất giải pháp hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng học sinh có nguy cơ bỏ học.
- Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân “Tiếp sức đến trường” giúp đỡ, tặng quà cho học sinh có nguy cơ bỏ học vì nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
IV. Tổ chức thực hiện
- Từng thành viên trong Ban chỉ đạo tham gia vận động học sinh bỏ học đến lớp và đề xuất biện pháp kịp thời hạn chế học sinh bỏ học phát huy trách nhiệm và năng lực.
- Giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm trực tiếp theo dõi hàng ngày, phát hiện những trường hợp có nguy cơ bỏ học để tiến hành ngăn chặn kịp thời xem đây là công tác trọng tâm của công tác chủ nhiệm của lớp.
- Giao trách nhiệm cho mỗi cán bộ, giáo viên đăng kí nhận đỡ đầu học sinh có nguy cơ bỏ học giúp đỡ các em học tập tốt năm học 2017-2018.
- Công tác vận động, huy động học sinh đi đếp lớp là trách nhiệm của nhà trường, cha mẹ học sinh và toàn xã hội, rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền địa phương.
Trên đây là kế hoạch vận động học sinh đi học và hạn chế học sinh bỏ học năm học 2017-2018 của trường THPT Trần Suyền. Toàn bộ CBVC trường THPT Trần Suyền quyết tâm duy trì sĩ số học sinh, hạn chế ít nhất học sinh bỏ học nữa chừng.                                                            
Nơi nhận:                                                                                 KT.HIỆU  TRƯỞNG                                         
 - Hội đồng sư phạm trường;                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG                       
- Đảng ủy xã Hòa Quang Nam, Hòa An, Hòa Kiến,                             (Đã ký)                 
 Hòa Trị, Hòa Quang Bắc, Hòa Thắng (phối hợp);               Lương Thị Hoàng Oanh
 - Website trường;
-  Lưu: VT.                                                                                                                                                               
                                                       
                     
                    
                  
                   
                    
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Trần Suyền"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Khác"

 
17 Ngày
07 Giờ
25 Phút
11 Giây
Liên kết

 

 

 

Lịch sử Việt Nam
Thăm dò ý kiến

Bạn dành bao nhiêu thời gian tự học?

Quỹ ươm mầm tương lai
Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay143
  • Tháng hiện tại3,406
  • Tổng lượt truy cập142,333
Văn Bản

Số: 143 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây