Kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học 2017 - 2018

Kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học 2017 - 2018

Số kí hiệu Số: 191 /KH- THPT TS
Ngày ban hành 14/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Trần Suyền
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Khác

Nội dung

         SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN
  TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
 
 
 

             Số: 191  /KH- THPT TS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            Phú Hòa, ngày  15  tháng 9  năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
Hoạt động y tế trường học năm học 2017 - 2018
 
 
 
 

Thực hiện Công văn số 841/SGDĐT ngày 15/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018; Căn cứ nhiệm vụ năm học và đặc điểm của nhà trường, trường THPT Trần Suyền xây dựng kể hoạch hoạt động y tế trường học năm học 2017 - 2018 như sau:
          I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
          1. Thực hiện khám sức khỏe ban đầu cho học sinh
          2. Tổ chức tuyên truyền thực hiện phòng chống các dịch bệnh trong trường học.
         3. Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, giáo dục cho học sinh ý thức công dân toàn cầu, biết tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân, rèn luyện thể lực và giữ gìn vệ sinh môi trường.
          4. Triển khai tuyên truyền vận động 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.               5. Triển khai thực hiện quy định về xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp và an toàn; phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.
         6. Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng nhân viên y tế trường học, tăng cường cơ sở vật chất và các trang thiết bị y tế.   
          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1.  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
-    Tăng cường việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em theo quy định của Luật trẻ em, Chỉ thị số 18/CT- TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;
-    Thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch Liên ngành số 3970/KHLN-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 15/10/2013 của Bộ GDĐT và Bộ LĐTBXH thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em giai đoạn 2013-2020.
          2. Củng cố tổ chức, bố trí nhân lực phụ trách Y tế trường học, thành lập Ban chỉ đạo Y tế trường học năm học 2017-2018
          - Tiếp tục tuyên truyền nhận thức về xây dựng môi trường trong nhà trường; Tất cả các lớp đều thực hiện các tiêu chí trường “Xanh - Sạch – Đẹp và an toàn”
          -  Tổ chức thực hiện tốt hoạt động giáo dục môi trường thường xuyên với nhiều hình thức, phấn đấu đạt từ 5 đến 6 tiêu chí chuẩn xây dựng trường “Xanh - Sạch - Đẹp”. Lồng ghép giáo dục môi trường vào các môn học, hoạt động giáo dục NGLL. 
          - Trồng cây xanh tạo bóng mát, hoa cảnh để làm tăng vẻ đẹp và màu sắc cho nhà trường.
          - Quản lý, xử lý rác thải hằng ngày, hàng tuần. Giáo dục ý thức giữ gìn môi trường nhà trường sạch đẹp, học sinh không xả rác bừa bãi.
          - Nâng cấp, bảo quản, sữa chữa hệ thống cấp thoát nước đầy đủ, khu vệ sinh thuận tiện cho giáo viên, học sinh.
          - Trang bị nước uống sạch để đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh.
          - Tổ chức các hoạt động thi đua về bảo vệ môi trường.
          - Tích cực tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.
          - Tổ chức giáo dục truyền thông phòng chống một số bệnh dịch như : sốt xuất huyết, tiêu chảy, đau mắt đỏ,...thông qua tiết chào cờ đầu tuần, hoạt động NGLL.
          - Khắc phục các nguy cơ thương tích trong trường học, tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp: do ngã hóc sặc, tai nạn giao thông, bỏng, điện giật, cháy nổ, ngộ độc thức ăn, vật sắt nhọn đâm cắt, xô đẩy nhau, đánh nhau.
          - Củng cố và hoàn thiện phòng sức khỏe đảm bảo có 1 giường,1 tủ thuốc, và các trang bị cần thiết.
            3. Thực hiện các quy định về an toàn trường học
            - Triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn theo Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục theo Thông tư liên tịch số 08/2008/BYT-BGDDT ngày 08/7/2008 của liên Bộ Y tế và Bộ GDĐT; Các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;
          Tổ chức thực hiện các quy định về công tác an toàn trường học, đảm bảo môi trường trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, chủ động phòng ngừa ngộ độc do độc tố tự nhiên ở một số loài cây, hoa trong khuôn viên các trường học.
          Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em, tạo cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo, tăng cường phòng, chống xâm hại trẻ em theo quy định của Luật trẻ em, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Kế hoạch hành động vì trẻ em số 129/KH-BGDDT ngày 07/02/2013 của ngành Giáo dục giai đoạn 2013-2020
            4. Công tác Bảo hiểm học sinh:
          -  Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 06/01/2013 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 20/5/2013 UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, công tác BHYT HSSV năm học 2017-2018 hướng dẫn cụ thể:       * Mức đóng BHYT
          Mức đóng BHYT HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân với hệ số tháng lương tương ứng thời hạn sử dụng thẻ BHYT. Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 quy định: Từ ngày 01/07/2017  mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng, như vậy mức đóng BHYT một tháng tại thời điểm hiện tại là:           1.300.000 đồng x 4,5% = 58.500 đồng/người/tháng.
         
          Trong đó:   - HS bình thường:
                   + HS tự đóng 70% mức phí BHYT
                             Một tháng: 58.500 đồng x 70% = 40.950 đồng/người/tháng
                             Một năm: 702.000 đồng x 70% = 491.400 đồng/người/tháng
                   + NSNN hỗ trợ 30% mức phí BHYT
                             Một tháng: 58.500 đồng x 30% = 17.550 đồng/người/tháng
                             Một năm: 702.000 đồng x 30% = 210.600 đồng/người/tháng
          - Tiếp tục thực hiện tốt công tác Bảo hiểm học sinh, tổ chức tuyên truyền vận động để học sinh tự nguyện tham gia đạt tỷ lệ 100% góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong trường học.
          - Sử dụng có hiệu quả tỉ lệ % nguồn thu phí Bảo hiểm y tế để lại trường quản lý và sử dụng vào các mục sau:  
        + Mua sắm trang bị phòng y tế, tủ thuốc, các phương tiện sơ cấp cứu, khám sức khỏe định kỳ.
        + Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.
            5. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho HS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam (01/7); Ngày nước thế giới (22/3); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (07/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thê giới (05/6); Ngày vệ sinh yêu nước (02/7); Tháng hành động vì trẻ em (từ 01-30/6); Tuần lễ tiêm chủng (09-15/5); Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (15/4-15/5) và các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe HSSV.
            6.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2016-2020, chú trọng việc xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học.
            7. Công tác phòng, chống tai nạn đuối nước, thương tích HS
           Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả qui định về trường học an toàn,  phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống tai nạn đuối nước trong các trường học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định.  Chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục hướng dẫn HS kỹ năng nhận biết nguy cơ về đuối nước, biết chủ động phòng, tránh.
           Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy tiết học cuối (trước khi học sinh tan trường) thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các em thực hiện quy định an toàn từ nhà đên trường và từ trường về nhà; khuyến cáo các em tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước..., tự ý hoặc rủ nhau tăm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.
          8. Công tác chữ thập đỏ:
          - Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Chi hội Chữ thập Đỏ trong trường học.
          - Phối hợp với Hội khuyến học trong nhà trường nhằm vào việc hỗ trợ, giúp đỡ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiên tai.
          - Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động nhân đạo,v.v...
           9. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm:
          - Tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường hàng năm.
          - Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa.
          - Kiểm tra công tác vệ sinh thực phẩm căn tin trường đảm bảo an an toàn thực phẩm cho học sinh.
          10. Công tác phối hợp
          - Phối hợp với trạm y tế xã Hòa Trị tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, giun sán,...) và các dịch, bệnh mới xuất hiện theo các công điện, văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chổng dịch, bệnh của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ GDĐT
          - Phối hợp với Trạm y tế xã Hòa Trị khám sức khỏe cho học sinh (HKI tổ chức khám vào tháng 10, HKII tổ chức khám vào tháng 2).
          - Phối hợp với Trạm y tế xã Hòa Trị trong tổ chức thực hiện và tự kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện.
          11. Chế độ báo cáo
          Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ I trước ngày 10/01/2018;  báo cáo tổng kết năm học trước ngày 12/6/2018  gửi về Phòng GD Trung học và Phòng CTTTHSSV Sở GD ĐT Phú Yên; email:cttthssv@phuyen.edu.vn./.
Nơi nhận:                                                                                       KT.HIỆU TRƯỞNG
- Toàn thể CB,VC, HS nhà trường;                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                        
Đoàn trường (tuyên truyền);
- Trạm y tế xã Hòa Trị (phối hợp);                                                    
-  Lưu VT.                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH HOẠT ĐỘNG  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Y TẾ HỌC ĐƯỜNGNĂM HỌC 2017-2018
 Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú  
8/2016 - Sắp xếp, vệ sinh trang thiết bị y tế, phòng y tế. YTHĐ    
9/2017 - Tuyên truyền, phổ biến tham gia BHYT .
- Lên kế hoạch dự trù thuốc thiết yếu-dụng cụ, trang thiết bị y tế.
- Tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng tránh các dịch bệnh do vi rút gây ra.
- Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng chống tai nạn thương  tích, đuối nước cho học sinh.
- Thực hiện kiểm tra vệ sinh trường học.
YTHĐ    
10/2017 - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh sốt xuất huyết, các bệnh về mắt cho học sinh.
- Sơ cấp cứu, xử lý một số bệnh thông thường.
- Khám SKBĐ cho học sinh
- Thực hiện kiểm tra vệ sinh trường học.
- Tuyên truyền ATTP
YTHĐ    
11/2017 - Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng chống tai nạn thương  tích, đuối nước cho học sinh.
- Sơ cứu, xử lý một số bệnh thông thường.
- Phòng chống các dịch bệnh do virut zika gây ra.
- Kiểm tra vệ sinh các lớp học.
YTHĐ    
12/2017 - Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch.
- Thực hiện kiểm tra vệ sinh trường học.
- Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.
- Kiểm tra ATTP tại căn tin
- Kiểm tra xử lý rác thải
YTHĐ    
1/2018 - Phối hợp với nhà trường tuyên truyền giáo dục sức khỏe phòng chống các bệnh trong học đường.
- Triển khai các chương trình y tế (nếu có).
- Sơ cứu,xử lý ban đầu một số bệnh thông thường .
- Lên kế hoạch bổ sung một số thuốc và dụng cụ y
 tế cần thiết.
- Phối hợp với trạm y tế xã Hòa Trị khám SKBĐ cho HS
- Kiểm tra xử lý rác thải
YTHĐ    
2/2018 - Lên kế hoạch phòng một số bệnh thường gặp.
-Tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.
- Phối hợp với trạm y tế xã hòa trị khám SKBĐ cho HS
YTHĐ    
3/2018 -Tuyên truyền kiến thức phòng chống các dịch bệnh cho học sinh.
- Sơ cứu, xử lý ban đầu một số bệnh thông thường .
- Kiểm tra ATTP tại căn tin
YTHĐ    
4/2018 -Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong trường học .
- Tuyên truyền kiến thức phòng chống các dịch bệnh cho học sinh.
- Sơ cứu, xử lý kịp thời một số bệnh thông thường.
- Kiểm tra xử lý rác thải
YTHĐ    
5/2018 - Sơ cứu, xử lý ban đầu một số bệnh thông thường.
-Báo cáo tổng kết công tác y tế học
Tuyên truyền kiến thức phòng chống các dịch bệnh cho học sinh.
-Tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước trong những ngày hè.
-Tuyên truyền tháng ATTP
YTHĐ    
6,7/2018 - Kiểm kê cơ sở vật chất, thuốc và dụng cụ y tế học đường.
-Tham gia các hoạt động do nhà trường phân công.
YTHĐ    
     
             
 
       
                                 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Trần Suyền"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Khác"

 
17 Ngày
07 Giờ
25 Phút
08 Giây
Liên kết

 

 

 

Lịch sử Việt Nam
Thăm dò ý kiến

Bạn dành bao nhiêu thời gian tự học?

Quỹ ươm mầm tương lai
Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay144
  • Tháng hiện tại3,407
  • Tổng lượt truy cập142,334
Văn Bản

Số: 143 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây