Kế hoạch chuyên môn năm học 2016 - 2017

Trường THPT Trần Suyền xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017

Số kí hiệu 230 /KH -THPTTS
Ngày ban hành 23/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Trần Suyền
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Khác

Nội dung

         SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số:   230  /KH -THPTTS     Phú Hòa, ngày 24 tháng 9 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2016 – 2017
 
Căn cứ Chỉ thị số  3031 /CT-BGDĐT ngày  26/8/2016  của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017; Công văn số  781 /SGD ĐT- GDTrH ngày 15/9/2016  của Sở GD và ĐT Phú Yên về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017, trường THPT Trần Suyền xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017 như sau:
I. Đặc điểm tình hình:
   1.Thuận lợi :
- Đội ngũ giáo viên chủ yếu là trẻ , năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu
tiến.
- Số lượng giáo viên ở các bộ môn  đáp ứng  đủ cho yêu cầu năm học.
- Các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến các hoạt động giáo dục của nhà trường.
2. Khó khăn :
- Đời sống dân cư khó khăn chủ yếu thu nhập từ làm nông,  phụ huynh lo làm ăn xa nhà, ít quan tâm đến con em, học sinh nghiện game, bỏ học.
- Đội ngũ giáo viên trẻ nhiều, số lượng nữ đông – phần lớn có con mọn nên việc đầu tư cho chuyên môn còn hạn chế .
- Đầu vào của học sinh đầu cấp còn rất thấp.
- Cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn: Bãi tập, phòng học cho các môn TD, GDQP chưa có; thiếu phòng học để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém…..
 
3.Về học sinh:
 
Khối Số Lớp Ban Ghi chú
10 10 Cơ bản  
11 10 Cơ bản  
12 08 Cơ bản  
Tổng 28    
 
 
 
 
 
 
 
  4.Về đội ngũ giáo viên:
 
  BGH Tổ TC
Toán Lý-KT Hóa Sinh-KT Văn Sử-Địa Anh TD-GDQP Tin Văn phòng
Số lượng 4 11 8 7 5 8 9 8 6 4 9 79
Ghi chú: trên chuẩn 05 GV
 
II.Nội dung, biện pháp thực hiện và chỉ tiêu cụ thể
   1.Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục:
- Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục. Các tổ chuyên môn rà soát nội dung để điều chỉnh nội dung dạy học định  hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học, trình Sở phê duyệt để tổ chức thực hiện.
- Các tổ chuyên môn chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.
- BGH, tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học của giáo viên qua sổ báo giảng, sổ đầu bài, dự giờ …bằng hình thức kiểm tra định kỳ, đột xuất, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề…
 *Chỉ tiêu:
     + 100% GV thực hiện chương trình nghiêm túc.
     +  Trong mỗi học kỳ mỗi tổ/nhóm chuyên môn gửi về Sở GDDT  một chủ đề dạy học tiêu biểu nhất để giới thiệu các trường tham khảo, trao đổi kinh nghiệm.
    
2.Thực hiện quy chế chuyên môn:
-  Thực hiện nghiêm túc việc soạn giáo án(Theo quy định đã được tập huấn trong hè 2014, 2015, 2016), việc chấm trả bài, cập nhật điếm vào sổ gọi tên ghi điểm trên lớp và sổ điểm điện tử của trường( Vào điểm ở sổ điểm ĐT vào ngày 30 hằng tháng) mọi sự sai sót, cắt dán khi vào điểm đều được đưa vào đánh giá thi đua.
- BGH tăng cường dự giờ, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên và việc kiểm tra của các tổ trưởng.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm: Không đề nghị Sở cấp giấy phép đối với những trường hợp không đủ điều kiện, kiên quyết xử lý  những trường hợp tiêu cực nảy sinh do dạy thêm , học thêm gây ra.
* Chỉ tiêu:
 + 100% GV thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn.
 + 100% GV và tổ chuyên môn đều được kiểm tra hồ sơ chuyên môn .
 + Học chế kiểm tra hàng tháng.
 + Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm tối thiểu 2 lần/HK và mỗi lần kiểm tra đều phải có hồ sơ lưu.
3.Thực hiện các hoạt động giáo dục:
- Thực hiện “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, đặc biệt quan tâm các lớp đầu cấp nhằm giúp các em làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận PPDH và giáo dục trong nhà trường.
- Đổi mới sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp cuối tuần theo hướng tăng cường sự tham gia của học sinh
-  Về HĐNGLL: Thực hiện đủ, có hiệu quả các chủ đề quy định cho mỗi tháng. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động GDNGLL, hoạt động ngoại khóa theo hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia lao động, vệ sinh trường, lớp, xây dựng cảnh quan môi trường, tập thể dục giữa giờ....
+ Đảm bảo 100% GVCN thực hiện nghiêm túc.
- Về HĐGDHN, NPT:Đảm bảo 100% học sinh khối 11học nghề phổ thông và thi lấy chứng chỉ. Đây là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của GVCN .
-- Phối hợp với trung tâm GDTX huyện Phú Hòa để tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 12 lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân và nhu cầu của xã hội.       + Đảm bảo 100% học sinh khối 12 được tư vấn.
- Hoạt động giáo dục thể chất, GDQP: Đảm bảo dạy đúng chương trình bộ môn. Thực hiện nghiêm túc chương trình GDQP, dạy chéo buổi cả 3 khối trong năm học.
* Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM; sử dụng di sản văn hóa trong dạy học; giáo dục pháp luật; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên môi trường; chú trọng giáo dục tuyên truyền  chủ quyền quốc gia về biên giới, biển , hải đảo, phòng chống tham nhũng, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai… theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT
4.Thực hiện đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá:
-  Tiếp tục  đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng khoa học, hiện đại; kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học – giáo dục  và đánh giá kết quả giáo dục  nhằm phát triển năng lực và phẩm chát học sinh. Phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh, khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều; đảm bảo cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ , hành vi cho học sinh.
-  Đổi mới hình thức tổ chức dạy học: Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện  các nhiệm vụ học tập ở trên lớp còn hướng dẫn học sinh học tập về  nhà. Tổ chức phát động tốt và động viên học sinh tích cực tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuât, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiẽn ...
- Tích cực tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.
* Chỉ tiêu:
 + 100% Gv đăng ký và hoàn thành 01 chủ đề dạy học theo định hướng năng lực
 + 100% tổ, nhóm chuyên môn xây dựng mỗi học kỳ 01 chủ đề/môn học với nội
dung tích hợp, liên môn, tổ chức dạy học theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để cả tổ cùng dự giờ.
 + Đối với giáo viên: Phấn đấu có ít nhất 02 GV tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh.
+ Đối với học sinh:   Phấn đấu có học sinh tham gia các cuộc thi  nghiên cứu khoa học kỹ thuâtvận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiẽn,  Em yêu lịch sử Việt Nam.
  + Đối với những bộ môn có học TNTH, tổ phải xây dựng kế hoạch THTN của bộ  môn theo từng tuần, tháng, học kỳ và hằng tháng phải báo cáo kết quả cụ thể cho BGH.
  + Triệt để sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị ĐDDH hiện có (Theo những quy định về việc sử dụng TBĐDDH của nhà trường) Làm thêm ĐDDH mới có chất lượng đưa vào sử dụng chung của tổ, ít nhất 2 ĐDDH/tổ/năm.
* Về đổi mới kiểm tra đánh giá:
- Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc , đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét , đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra, đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Các bài kiểm tra định kỳ  ở tất cả các bộ môn đều kiểm tra tập trung theo hình thức chung đề : Kiểm tra  giữa HKI, HKI, giữa HKII, HKII.
- Đổi mới  kiểm tra, đánh giá  theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh, chú trọng đánh giá quá trình học tập của học sinh để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.
- Trong các bài kiểm tra, chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành; nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn.
- Các bộ môn xã hội, chú trọng cách ra đề theo hướng phát huy tính sáng tạo của học sinh, hạn chế ra đề theo kiểu ghi nhớ máy móc, học thuộc lòng. Tăng cường các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra cần phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.
    * Chỉ tiêu:
     + 100% GV nắm vững ký năng ra đề , soạn đáp án và chấm bài kiểm tra, biên sọan đề KT theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng, nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn ngoại ngữ.
      + Tất cả giáo viên dạy khối nào đều phải ra đề và chịu trách nhiệm về đề của mình, chuyên môn sẽ chọn 1 đề  bất kỳ để HS kiểm tra.
       + 100% GV thực hiện đúng quy chế đánh giá, xếp loại học sinh.
       +  Mỗi tổ đều phải có ngân hàng câu hỏi kiểm tra, bài tập các môn học để giáo viên, học sinh tham khảo, sử dụng trong dạy và học, tự kiểm tra đánh giá.
 5.Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yéu kém:
         -  Bồi dưỡng đội tuyển thi HSG theo hướng tăng cường kiến thức thực tiễn, kỹ năng thực hành với các môn tự nhiên, tăng sự vận dụng sáng tạo, tránh ghi nhớ máy móc với các môn xã hội .
        - Chú trọng luyện nói , nghe, đọc, viết đối với bộ môn ngoại ngữ, thực hành đối với các môn Lý, Hóa, Sinh để học sinh giỏi tham gia đạt kết quả trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
        - Vận động học sinh tham gia và tổ chức tốt các cuộc thi qua Internet ( Toán, Tiếng Anh). 
        -- Tiếp tục khuyến khích tặng phần thưởng đối với học sinh đạt giải cao và nhóm GV dạy đạt giải.
        -  Dạy tăng cường các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ…vào ngày Thứ Năm hàng tuần, chú trọng đối tượng học sinh yếu kém, giảm dần số lượng học sinh yếu kém.
        - BGH  kiểm tra hàng tháng chuyên đề bồi dưỡng HSG,  phụ đạo HS yếu, kém . Đánh giá thi đua của các tổ chuyên môn căn cứ vào sự tiến bộ của học sinh, kết quả học lực cuối năm, số lượng và chất lượng giải HSG cấp tỉnh.
 *Chỉ tiêu:
     +Bồi dưỡng HSG ngay từ đầu năm học: Ít nhất 4buổi/môn/tuần.
     +Tham gia đầy đủ các cuộc thi HSG cấp tỉnh: Nâng cao chất lượng và số lượng giải đạt được cao  hơn năm học 2014-2015( tăng chất lượng và số lương giải:  01 giải /môn)
-- Tiếp tục khuyến khích tặng phần thưởng đối với học sinh đạt giải cao và nhóm GV dạy đạt giải.
- Về phụ đạo HS yếu kém: Sau khi có kết qủa khảo sát chất lượng đầu năm , tiến hành phụ đạo HS yếu, kém:GVCN và GV bộ môn phối hợp lọc HS yếu kém , nhà trường bố trí lịch phụ đạo tối thiểu 2tiết/tuần/lớp.
6.Về nâng cao tỉ lệ thi THPT quốc gia
- Khối 12 học bồi dưỡng thi THPT quốc gia  ngay sau khi họp CMHS – Học vào sáng thứ 5 và Chủ Nhật  ngay từ tuần học thứ 02 của năm học.
- Thưởng khuyến khích cho các tổ nếu đạt kết quả cao hơn so với tỉ lệ chung của tỉnh.
* Chỉ tiêu:
- Kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Tỉ lệ học sinh được xét công nhận tốt nghiệp cao hơn năm học 2015 – 2016 .
7. Tổ chức Hội thi, Hội giảng, thao giảng, dự giờ:
- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường chào mừng 20/11
- Đẩy mạnh thao giảng cấp tổ: sắp xếp phân công GV thao giảng từng tổ không trùng tiết để dự giờ học tập kinh nghiệm lẫn nhau,
 + Mỗi môn ít nhất 1tiết/tháng,
 + Mỗi GV thao giảng cấp tổ ít nhất 1tiết/năm
- Hội giảng cấp trường:
 + 2 lần/năm (20/11 và 26/3)
 + GV tham gia đều đạt giỏi.
- Đẩy mạnh phong trào đăng ký dạy tốt học tốt ( tháng 11 và tháng 3).
 + Mỗi GV đăng ký dạy tốt ít nhất 1 tiết/ đợt phát động.
-   Đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.GV tiếng Anh tăng cường tự học để nâng cao trình độ , tham gia các hoạt động của đề án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thí điểm chương trình GDPT môn tiếng Anh theo đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.
 - Tăng cường dự giờ .
       +Tổ trưởng: Dự giờ 4 tiết/GV/năm
       + BGH : dự giờ toàn bộ GV/năm ( 01 tiết/GV)
       + GV         : Dự giờ 18 tiết/năm ( Hết tập sự )
                         : Dự giờ 36 tiết/năm ( Còn tập sự )
- Sổ diểm cá nhân, sổ báo giảng cuối học kỳ II nộp lại để lưu tại trường.
8. Về sinh hoạt chuyên môn  tổ : tối thiểu 1lần/tháng
- Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn  trong những lần họp tổ thông qua hoạt động nghiên cứu bài học ít nhất 2 lần/HK; lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn; phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Thực hiện quy định mới về đánh giá giờ dạy của GV trung học, thường xuyên dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn dưới cờ và câu lạc bộ bảng tin.
- Phân công chuyên môn hợp lý hiệu quả , tập trung đầu tư cho chuyên môn, củng cố chất lượng ngay từ năm lớp 10, phân công GV nhiệt tình có năng lực  vào giảng dạy lớp 10 và lớp 12 .Thực hiện quy định mới về đánh giá giờ dạy của giáo viên trung học. Gắn kết quả chất lượng với trách nhiệm của mỗi GV, đánh giá xếp loại GV hàng năm đúng quy định , tránh nể nang,  từ đó phát huy những nhân tố tích cực và những thành viên còn hạn chế phải cố gắng vươn lên.
9.Thực hiện các hoạt động khác:
- Hoạt động ngoại khoá : tối thiểu 2 tổ/năm( ngay từ đầu năm các tổ lên kế hoạch đăng ký thực hiện hoặc trường giao)
- Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn dưới cờ và câu lạc bộ bảng tin.
10.Về duy trì sĩ số, chống lưu ban, bỏ học :
- Nâng cao vai trò trách nhiệm của GVCN lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà trường.
- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường- gia đình- xã hội
-  Để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, học yếu kém, chán học. Nhà trường tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém vào ngày Thứ Năm hàng tuần. Huy động Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội CMHS hỗ trợ học bổng, tặng quà cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học yếu kém. Đoàn Trường, Hội Chữ Thập đỏ, Hội khuyến học, Công đoàn trường tiếp tục thực hiện  nhận đỡ đầu các em học sinh có nguy cơ bỏ học trong năm học.
- Xem việc duy trì sĩ số hs là 1 tiêu chí xét thi đua của GVCN.
 
11. Về công tác kiểm tra:
    Theo kế hoạch KT riêng. 
 
III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
 
Tháng Nội dung thực hiện
 
 
 
 
 
 
 9
 
 
- Kiểm tra lại học bạ các khối lớp
- Hoàn chỉnh kịp thời các loại hồ sơ chuyên môn
- Duyệt kế hoạch chuyên môn của các tổ
- Lên kế hoạch tự chọn, phân công chuyên môn ,chia thời khóa biểu theo 37 tuần thực học, điều chỉnh phân phối chương trình, trình Sở phê duyệt
- Học sinh khối 11 đăng ký chọn  hoc nghề PT
- Dự giờ thăm lớp để nắm tình hình học tập đầu năm.
- Thành lập và bồi dưỡng các Đội tuyển HSG cấp tỉnh.
- Phát động Cuộc thi: Vận dụng kiến thức liên môn ( cho HS), thi dạy học theo chủ đề tích hợp ( cho GV).
-  Hoàn thành học bạ khối 10.
- Tham gia Hôi nghị chuyên môn GDTrH toàn tỉnh.
- Tổ chức bồi dưỡng HS khối12 ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia.
- Tiến hành dạy tăng cường một số môn học cho học sinh yếu kém của khối 10,11.
 
 
 
 
10
- Tham gia thi HSG cấp tỉnh lớp 12: Vòng 1 (13/10), vòng 2( 28/10)
 
- Dự giờ giáo viên mới.
- Tổ chức kiểm tra tập trung bài kiểm tra định kỳ giữa kỳ I (theo hình thức chung đề)
- Thao giảng cấp tổ về đổi mới phương pháp dạy học.
- Kiểm tra toàn diện giáo viên.
- Kiểm tra học chế.
 
 
 
 
 
 
 
11
- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi  cấp trường, Phát động phong trào đăng ký dạy tốt học tốt chào mừng 20/11
- Dự giờ trên lớp.
- Kiểm tra học chế.
- Tổ chức cuộc thi KHKT, thi vận dụng kiến thức liên môn( học sinh), thi soạn giáo án  theo chủ đề tích hợp cấp trường
 
12
 
- Tổ chức thi tập trung  HKI.
- Nộp đề, đáp án kiểm tra. Hoàn thành điểm tổng kết môn.
1+2
 
 
 
 
 
 
 
- Ngày kết thúc học kỳ I( 13/01/2017), ngày nghỉ cuối HKI(14/01/2017 ).
- Ngày bắt đầu HKII: 16/01/2017.
- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi  cấp tỉnh (từ 16/01/2017).
- Tham gia Hội thao GDQP-AN khối THPT
- Thao giảng cấp tổ về đổi mới phương pháp dạy học
- Nghỉ Tết Nguyên đán (25/01/à5/2/2016).
- Kiểm tra tập trung các bài kiểm tra định kỳ giữa kỳ II.
3
 
 
 
- Phát động phong trào đăng ký dạy tốt học tốt chào mừng 26/3.
- Kiểm tra học chế.
- kiểm tra chuyên đề.
 
 
 
 
 
 
 
 
4 và 5
 
- Thống nhất đề cương ôn tập HKII
-  Tổ chức thi tập trung  HKII
-   Nộp đề, đáp án kiểm tra học kỳ .
- Hoàn thành điểm tổng kết bộ môn, nộp thống kê chất lượng từng bộ môn.
- Lập và kiểm tra hồ sơ  dự thi THPT quốc gia của lớp 12 .
- Kiểm tra toàn diện giáo viên.
-  Hoàn thành sổ điểm , học bạ, sổ đầu bài.
- Thi nghề PT( khối 11).
- Học tập quy chế thi THPT quốc gia.
- Ngày kết thúc HKII: 27/5/2017
- Tổng kết năm học:29/5à31/5/2017
 
 
6,7,8
- Thi THPT quốc gia
- Tuyển sinh vào lớp10( 20/6à31/7/2016)
- Tham gia các lớp tập huấn trong hè 2016
 
 
                       
 
 
Nơi nhận:
-Sở Giáo dục và Đào tạo(b/c) ;
- Tổ Cm;
- Websize trường;
- Lưu: VT.       
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                              (ĐÃ KÝ)
 
                     Nguyễn Thị Hồng      
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Trần Suyền"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Khác"

 
17 Ngày
07 Giờ
24 Phút
56 Giây
Liên kết

 

 

 

Lịch sử Việt Nam
Thăm dò ý kiến

Bạn dành bao nhiêu thời gian tự học?

Quỹ ươm mầm tương lai
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay149
  • Tháng hiện tại3,412
  • Tổng lượt truy cập142,339
Văn Bản

Số: 143 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây