BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017

Số kí hiệu 94/BC-THPTTS
Ngày ban hành 16/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 16/05/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Trần Suyền
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Khác

Nội dung

             SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN
     TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN
 
 
 

                Số: 94/BC-THPTTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

           Phú Hòa, ngày 17  tháng 5  năm 2017
 
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017
----------
 
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
         1. Tình hình và bối cảnh triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017
          *Về CBGV NV:
 Tổng số CBVC của đơn vị là 78 (50 nữ). Trong đó:
- Ban giám hiệu: 04 (02 nữ),
- Giáo viên, nhân viên: 74; được tổ chức thành 09 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng. Giáo viên đứng lớp: 65 (2,32 GV/lớp). Đạt chuẩn: 65/65 (100%), trên chuẩn 05/64 (7,8%).
- Tổng số đảng viên đầu năm học: 38. Tổng số đảng viên cuối năm: 41 (41GV), kết nạp trong năm học là 04 (chuyển đi 01 HS).
  BGH Tổ TC
Toán Lý-KT Hóa Sinh-KT Văn Sử-Địa Anh TD-GDQP Tin Văn phòng
SL 4 11 8 6 5 8 9 8 6 4 9 78
Nữ 2 5 1 5 5 8 7 6 2 3 6 50
          *Về học sinh:
Khối Lớp Số HS đầu năm Số HS cuối năm Bỏ học, chuyển trường, học nghề
Tổng Nữ Tổng Nữ Bỏ học Chuyển trường và học nghề, bệnh không học được
10 10 408 169 357 159 12 57
11 10 353 148 335 146 2 10
12 8 342 157 326 153 0 4
Tổng 28 1103 474 1018 444 14  
So cùng kì năm học trước Không đổi Giảm
16
Tăng
20
Giảm 41 Tăng
02
Giảm 02  
 
  • Tổng số học sinh cuối năm giảm 85 học sinh; trong đó bỏ học: 14, chuyển trường: 9 học sinh, bệnh động kinh không học được: 04, chuyển học nghề: 58 học sinh.
  • So với năm học trước, năm học 2016-2017 số lượng phòng học, lớp học không đổi.
* CSVC: Tổng số phòng học, phòng chức năng, làm việc của trường: 25 phòng. Trong đó: Số phòng học: 16 phòng, phòng chức năng: 04 phòng; phòng làm việc, thư viện, y tế (sử dụng phòng học để làm việc): 05 phòng.
  • Thuận lợi.
+ Đơn vị được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời của Sở GD-ĐT Phú Yên, Huyện uỷ, UBND huyện Phú Hòa;
          + Đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình trong giảng dạy và giáo dục học sinh. Phương tiện, thiết bị dạy học khá đầy đủ;
          + Học sinh vùng quê phần lớn ngoan, hiền và cố gắng trong học tập;
          + Chính quyền địa phương, Ban đại diện CMHS quan tâm phối hợp nhà trường trong quản lý, giáo dục học sinh.
  • Khó khăn.
+ Tuyển sinh lớp 10 chất lượng đầu vào thấp;
          + Nhà trường chưa có khu hành chính, thiếu phòng chức năng, thư viện; sân chơi, bãi tập cho học sinh;
+ Phòng học không đủ cho các lớp học tập 2 buổi/ngày;
+ Đời sống kinh tế của gia đình học sinh còn khó khăn, một số CMHS thường xuyên làm ăn xa nhà ít quan tâm giáo dục con em mình.
2. Các căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2017
+ Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy, của ngành về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI .
- Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục tỉnh Phú Yên.
+ Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016  của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
          + Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên.
PHẦN I: ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
 NĂM HỌC 2016-2017
1. Về công tác quản lý giáo dục và đào tạo
               * Trong năm học qua, đơn vị thực hiện và triển khai nghiêm túc Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 24/12/2020 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, thực hiện tự chủ và tự chịu trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật. Việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục thực hiện đúng quy định theo các văn bản hướng dẫn thu chi tài chính, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích. Tổng kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2015 chuyển sang: 114.027.360 đ (Nguồn kinh phí tiết kiệm để chi cải cách tiền lương). Trong đó,  ngân sách cấp trong năm 2016 là 6.529.348.000 đồng. Nguồn học phí năm 2015 chuyển sang: 29.345.848 đồng, tổng thu 250.900.000 đồng; tổng chi: 280.245.848 đồng.
Trong năm học mua mới phương tiện phục vụ dạy học, làm việc và sửa chữa CSVC với tổng số tiền 160.160.000đ (Mua 02 Laptop, thiết bị, đồ dùng dạy học và sửa Projecto với số tiền  47.790.000 đồng. Mua và sửa chữa bàn ghế cho học sinh: 60.760.000 đồng. Mua bàn, ghế làm việc cho Đoàn trường, Phó hiệu trưởng và tủ sắt cho nhân viên phụ trách máy tính 16.850.000 đồng. Sữa chữa hệ thống điện, nước 34.760.000 đồng).
            - Về thư viện: Lãnh đạo trường quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện trường học, trình độ, năng lực tổ chức, quản lý nhân viên thư viện trường học. Thư viện hiện có: 5.136 quyển (sách giáo khoa: 2744; sách tham khảo: 1787; sách giáo viên: 605, sách pháp luật:140)
*  Kết quả kiểm tra nội bộ
Công tác kiểm tra nội bộ được nhà trường quan tâm, ngay từ đầu năm học đã ra quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học, lên kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những trường hợp sai phạm, kết quả kiểm tra được thông báo công khai trước cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường. Tất cả giáo viên, tổ cuyên môn được kiểm tra đều xếp loại từ khá trở lên, không có giáo viên xếp loại TB, yếu.  Hồ sơ kiểm tra được thiết lập và lưu trữ đúng quy định. Cụ thể:
+ Kiểm tra  hồ sơ chuyên môn: 65/65 giáo viên được kiểm tra (tỉ lệ: 100%).
+ Kiểm tra toàn diện: 22/65 giáo viên được kiểm tra (tỉ lệ: 33,8%).
+ Kiểm tra chuyên đề phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi: 7/9 tổ chuyên môn được kiểm tra (tỉ lệ: 88,9 %).
+ Kiểm tra chuyên đề giáo viên chủ nhiệm: 14/28 giáo viên được kiểm tra (tỉ lệ 50%)
+ Kiểm tra học chế: Được kiểm tra thường xuyên theo tháng đối với 100% giáo viên giảng dạy.
+ Kiểm tra HĐ NGLL và HN: 28/28 GVCN được kiểm tra. 100 % GVCN thực hiện đầy đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng.
+ Kiểm tra CSVC:  Ngày 10/01/2017 kiểm tra và kiểm kê tài sản cuối năm. Kiểm tra Phòng cháy chữa chữa cháy: Công an PCCC kiểm tra 02 lần, góp ý và đơn vị đã khắc phục những nhược điểm, tồn tại; nhà trường đã phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC lập phương án PCCC tại đơn vị.
           - Việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học được đẩy mạnh ngay từ đầu năm học.  Rà soát các thiết bị CNTT đảm bảo cho công tác dạy học, quản lý điều hành. Tiếp tục thiết lập và sử dụng hệ thống thư điện tử theo tên miền của ngành phuyen.edu.vn trao đổi thông tin trong và ngoài đơn vị. Nâng cấp trang Website trường, củng cố Ban biên tập website trường, khuyến khích CBVC viết bài, đăng tải thông tin. Xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, phương pháp giải các môn học trên trang Website để giáo viên, học sinh tham khảo và đưa vào tiêu chí thi đua, khen thưởng của từng cá nhân và tổ chuyên môn. Thông báo rộng rãi đến giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh các dịch vụ công trực tuyến và các địa chỉ truy cập thông tin điện tử của Bộ, Cục CNTT.
Triển khai sử dụng hệ thống quản lý văn bản, quản lý công việc (i-office), phần mềm quản lý tài sản MiSa. Ứng dụng CNTT trong tập huấn, báo cáo, chia thời khóa biểu, cải cách hành chính, công khai CLGD của nhà trường. Tiếp tục khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm SMAS, phần mềm thống kê quản lý giáo dục, trường học kết nối. Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác kho bài giảng E-Learning. Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin với 02 phòng học có trang bị màn hình projector cố định, ngoài ra một số phòng học cũng có lắp màn hình để thuận tiện cho giáo viên giảng dạy. Sử dụng hiệu quả các thiết bị (35 bộ máy tính, 1 bộ HiClass-V, 31 Laptop của Dự án trường học kết nối) tại phòng học đa chức năng.
 Trong năm học,  nhà trường phát động đăng ký dạy tốt có ứng dụng công nghệ thông tin. Qua hai đợt phát động phong trào đăng ký dạy tốt học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3 có tiết đăng ký dạy tốt có ứng dụng CNTT; tổ chức Hội giảng cấp trường ứng dụng CNTT (02 đợt: Chào mừng ngày 20/11 và 26/3 có 16 tiết  ứng dụng CNTT hiệu quả.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh thao giảng cấp tổ về đổi mới phương pháp dạy học, đăng ký dạy tốt với 170 tiết thao giảng có ứng dụng CNTT. Hiện tại, 65/65 giáo viên của nhà trường sử dụng thuần thục công nghệ thông tin trong dạy học.
* Việc xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp trong và ngoài nhà trường được chú trọng. Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện, thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động dọn dẹp vệ sinh đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn. Quán triệt học sinh học tập nội quy trường lớp, thực hiện nền nếp, tác phong nghiêm túc, cách ứng xử lễ phép, có văn hóa … tạo môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, an toàn, dân chủ, bình đẳng để học sinh phát huy năng lực tự học, tự khám phá.
- Phối hợp Công an xã Hòa Trị tổ chức giải bóng chuyền “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” vào ngày 19/8/2016, có 03 đội tham gia (Giải nhất: đội Công an xã Hòa Trị, Giải nhì: đội Bảo vệ trường, Giải ba: Tổ toán-Vật lý); tổ chức Hội nghị phòng chống tội phạm - an ninh trật tự trường học vào ngày 03/10/2016, qua đó Công an các xã Hòa Trị, Hòa Quang Nam, Hòa Quang Bắc, Hòa Kiến và nhà trường đã ký cam kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
 Ban giám hiệu và Đoàn trường thường xuyên tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, phát 28 Cẩm nang tham gia giao thông an toàn cho 28 GVCN để tuyên truyền giáo dục học sinh trong những tiết sinh hoạt lớp, phối hợp Đội Công an giao thông Huyện Phú Hòa tuyên truyền Luật an toàn giao thông (01/9/2016).
Về công tác bạo lực học đường, thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục cho các em những kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết, hướng tới hình thành những thói quen tốt, giúp các em tự tin, chủ động ứng xử linh hoạt các tình huống trong cuộc sống. Tập trung hình thành cho học sinh kỹ năng cơ bản như: kỹ năng giao tiếp; kỹ năng xây dựng mối quan hệ, kỹ năng học tập và làm việc theo nhóm; kỹ năng đồng cảm và chia sẻ; kỹ năng tự bảo vệ mình. Kết quả: không có bạo lực học đường xảy ra.
Đơn vị đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống AIDS, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội năm học 2016-2017; XÂU DỰNG Quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công an Huyện Phú Hòa trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục và Đào tạo (Số 03/QCPH/CAH-THPT TS, ngày 27/4/2017), phối hợp Công an huyện và Công an tỉnh tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học (26/5/2017). Trong năm học, đơn vị không xảy ra tệ nạn xã hội trong nhà trường;
Năm học 2016-2017, đơn vị không để xảy ra tình trạng cháy nổ, ANTT trường học đảm bảo, không có GV, NV, HS vi phạm pháp luật, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016” (Quyết định số 490 ngày 10/3/2017của UBND Tỉnh). Cá nhân: em Ngô Văn Việt lớp 11A1 đại diện học sinh Phú Yên tham gia thi vòng 2 và đạt giải 3 Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” (Thông báo số 165/TB-BGDĐT ngày 13/3/2017).
Công tác y tế trường học: Củng cố và kiện toàn Ban y tế trường học năm học 2016-2017. Phối hợp với trạm y tế xã Hòa Trị tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho học sinh theo đúng quy định. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá năm học 2016-2017; tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, các văn bản xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống tác hại thuốc lá tại trường học cho toàn thể CBVC và HS.  Ngày 23/12/2016, Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh Phú Yên tiến hành giám sát về tình hình triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại đơn vị. Kết quả, đơn vị đã triển khai đầy đủ các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá (Biên bản giám sát số 36/BBGS ngày 23/12/2016). Không có giáo viên và học sinh hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường. Trang bị bình nước lọc cho giáo viên và học sinh, quán triệt bộ phận căn tin đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh. Không có trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.
 Đơn vị tuyên truyền, quán triệt, vận động 100% học sinh tham gia đóng bảo hiểm y tế, được Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT HS, SV năm học 2015-2016 (Quyết định số 251/Q Đ-BHXH, ngày 15/8/2006).
 - Tuyên truyền giáo dục cho học sinh về vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch, giáo dục sức khoẻ, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh thông qua các tiết chào cờ, giờ sinh hoạt chủ nhiệm và chương trình phát thanh thanh niên của Đoàn trường. Tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp học, xử lý rác hằng ngày đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền cho cha mẹ HS và vận động HS tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định đạt tỷ lệ 100% HS tham gia bảo hiểm y tế. Phối hợp với trạm Y tế xã Hòa Trị tuyên truyền các hoạt động phòng, chống các dịch bệnh trong trường học.
- Tiến hành cập nhập, bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng nội quy đọc sách, mượn sách pháp luật, phân công 01 cán bộ thư viện phụ trách và thường xuyên cập nhập, bổ sung và quản lý tủ sách pháp luật tại thư viện.                      
Công tác cải cách hành chính: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, giáo viên và người lao động thực hiện nghiêm túc các nội dụng Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu về cải cách hành chính và nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về năm kỷ cương hành chính – 2017 và kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính – 2017” trên địa bàn tỉnh.
Cán bộ, viên chức khi giải quyết công việc luôn thể hiện rõ sự trân trọng và tiếp đón một cách văn minh lịch sự, tuân thủ các nguyên tắc trong giao tiếp hành chính công vụ và giải thích, giải quyết theo đúng thẩm quyền, công khai minh bạch và đúng pháp luật.
Thực  hiện cơ chế một cửa liên thông: các tổ chức cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính  qua văn thư; tùy theo yêu cầu công  việc, văn thư chuyển đến lãnh đạo phụ trách và giải quyết kịp thời; không có hồ sơ trễ hạn, thủ tục hành chính được giải quyết đơn giản nhanh gọn.
Công khai các biểu mẫu trên website của đơn vị theo đúng Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009. Tổ chức rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính, nội quy, quy chế làm việc của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật.
 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành trong hoạt động công vụ, hoạt động quản lý nhà trường. Nâng cao đạo đức, kỷ cương, đạo đức nhà giáo, kỷ luật công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, giảng dạy và giáo dục.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nói chung, cha mẹ học sinh nói riêng, xây dựng trường học thân thiện phục vụ nhân dân. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự; phòng chống cháy nổ; thực hiện tốt quy định bảo vệ bí mật nhà nước; quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí,…
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, tổ chức đánh giá chính xác, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ; kết quả không có cá nhân vi phạm.
* Hoạt động của ban vì sự tiến bộ phụ nữ:  Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ phối hợp với Ban Nữ công của nhà trường hoạt động sôi nổi, có hiệu quả như tổ chức buổi tập huấn về bình đẳng giới cho toàn thể cán bộ viên chức của nhà trường vào đầu năm học; tổ chức nói chuyện chuyên đề về người phụ nữ trong thời kì công nghiêp hóa, hiện đại hóa đất nước nhân ngày 20/10; phổ biến kiến thức nuôi con khỏe, dạy con ngoan, kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền các phẩm chất của người phụ nữ trong ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; tổ chức thi nấu ăn, cắm hoa nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Tham gia Hội thi nấu ăn do Công đoàn ngành tổ chức, kết quả đạt giải Ba. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ luôn quan tâm, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, vận động, khuyến khích nữ giáo viên tích cực tham gia các phong trào thi đua Dạy tốt học tốt, Giỏi việc trường, đảm việc nhà, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa, tham gia các cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn, tham gia Hội giảng cấp trường, cấp tỉnh.
 Phối hợp với CĐCS vận động CBVC và người lao động tham gia sinh đẻ có kế hoạch và xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa. Không có trường hợp vi phạm sinh con thứ ba.
2. Về tổ chức hoạt động giáo dục
a. Thực hiện nhiệm vụ chung của các cấp học
- Đơn vị đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (chuyên đề toàn khóa) và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” cho toàn thể  CB, VC và người lao động trong đơn vị.
- 100 % cán bộ, viên chức và người lao động xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể hóa nội dung liên hệ thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ cá nhân, tình hình thực tế của đơn vị. Trên cơ sở đó, hằng năm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, từng cá nhân tự kiểm điểm và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cho chi bộ (đối với đảng viên), cho Ban Giám hiệu (đối với giáo viên, nhân viên) vào cuối năm học. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, viên chức và người lao động là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét thi đua cuối năm học.
Duy trì xây dựng mô hình học tập và làm theo được chú trọng, trong tiết chào cờ đầu tuần, những câu chuyện về Bác được giáo viên, học sinh kể thường xuyên. Qua học tập, CBVC của nhà trường đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, vai trò nêu gương được phát huy trong mọi hoạt động.
- Tiếp tục hưởng ứng cuộc  vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, toàn thể CB, GV hưởng  ứng và thực  hiện nghiêm túc, gương mẫu. Mỗi CBVC ra sức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiều giáo viên đi đầu trong phong trào tự học, tự nghiên cứu (học qua mạng Internet, học cao học, nghiên cứu dự án...).
- Kết quả thực hiện Cuộc vân động“ Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hay học yếu”, nhà trường vận động CBVC, Hội khuyến học, Hội Chữ thập đỏ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhận đỡ đầu, cấp học bổng cho 72 học sinh với tổng số tiền là 62.610.000 đồng  (trong đó: tập thể CBVC, Hội khuyến học, Hội Chữ thập hỗ trợ 20.350.000 đồng, Đoàn trường trao học bổng cho 16 học sinh khối 12 với số tiền là 6.000.000 đồng, Câu lạc bộ Bạn nghèo quanh ta trao 56 suất quà cho học sinh nghèo với số tiền là 4.480.000 đồng, các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh 31.780.000 đồng. Ngoài ra, rất nhiều GV còn nhận giúp đỡ các em về mặt học tập như phụ đạo không lấy tiền, theo dõi giờ giấc học tập, quan tâm  động viên các em có nguy cơ bỏ học đi học trở lại.
- Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-SGDĐT, ngày 13/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, đơn vị đã vận động nguồn lực từ CB, VC và người lao động trong đơn vị giúp đỡ cho 20 hộ nghèo thôn Qui Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa vào ngày 23/01/2017 với tổng số tiền là 10.000.000 đồng.
- Trong học năm học, đơn vị tham gia hiến máu nhân đạo 2 đợt với 6 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu. Thành lập 01 đội hiến máu dự bị gồm 3 người.
- Đưa nội dung giáo dục về bình bẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc và tiến bộ, quyền trẻ em, phòng chống ma túy và HIV/AIDS, bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống tham nhũng.... lồng ghép vào giảng dạy ở các bộ môn khoa học xã hội với từng địa chỉ bài học cụ thể. Ngoài ra, còn lồng ghép các nội dung trên vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tuyên truyền vào các tiết chào cờ đầu tuần.
- Nhà trường thực hiện công tác tự đánh giá trong những năm qua, kết quả số lượng và tỷ lệ các tiêu chí đạt là 27/36 chiếm 75 %, số lượng và tỷ lệ các tiêu chí không đạt là 9/36 chiếm tỷ lệ 25%. Tự đánh giá cấp độ I. Trên cơ sở đó, xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020.
- Công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh: Tiến hành phân luồng học sinh, định hướng nghề phù hợp năng lực, sở trường và nhu cầu thị trường, tuyên truyền phụ huynh thay đổi nhận thức trong việc lự chọn ngành nghề cho con  mình. Phối hợp Trung Tâm GDTX&HN Phú Hòa đăng ký học nghề PT cho 100 % học sinh khối 11. Tổ chức 100% học sinh khối 12 tham gia tư vấn mùa thi tại Hội trường UBND Huyện Phú Hòa và tại trường Đại học Phú Yên để giúp các em định hướng và chọn nghề phù hợp với khả năng của mình. Phối hợp với các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tư vấn mùa thi cho học sinh khối 12.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh thuộc diện chính sách xã hội, trong năm học đã tiến hành giảm học phí cho 31 học sinh thuộc hộ cận nghèo, miễn 26 học sinh thuộc hộ nghèo. Đơn vị không có học sinh dân tộc thiểu số.
- Lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác chuyên môn, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học theo chuyên đề, thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCHTW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Việc bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng cũng được xem xét một cách dân chủ. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kịp thời khen thưởng động viên GVCN và GV bộ môn có thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn và giáo dục học sinh; biểu dương những tấm gương dũng cảm bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trường học. Thực hiện phân công cụ thể trách nhiệm, công việc của mỗi người và có kế hoạch kiểm tra, đánh giá hàng tháng, trong thi đua khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời, đã động viên CBVC và người lao động tạo động lực cho CBGV NV phát huy năng lực cá nhân, cống hiến nhiều hơn cho tập thể.
b. Giáo dục phổ thông
Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt chương trình, kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức phù hợp thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tâp của học sinh. Trên cơ sở đó nhà trường đã điều chỉnh phân phối chương trình bộ môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân trình sở phê duyệt đưa vào giảng dạy từ năm học 2016-2017.
Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục trong năm học đáp ứng yêu cầu và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng chủ đề tích hợp, liên môn, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực: 09/09 tổ chuyên môn đã xây dựng 01 chủ đề/tổ, cả tổ cùng dự giờ theo hình thức nghiên cứu bài học, hoàn chỉnh tiết dạy và tham gia  Hội giảng cấp trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để cùng thảo luận, học tập, rút kinh nghiệm (số tiết tham gia: 10;  gồm các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học, Thể dục).  Tích cực tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học, kết quả 04 giáo viên đạt giải: Giải Ba: Môn Sinh học và Tiếng Anh; Giải khuyến khích: Môn Ngữ văn, Lịch sử.
Chú trọng đổi mới hình thức tổ chức dạy học: Đa dạng hóa các hình thức học tập, quan tâm hoạt động nghiên cứu khoa học, trải nghiệm của học sinh như tổ chức tham quan Mộ và Đền thờ Lương văn Chánh, di tích lịch sử Vũng Rô... tổ chức phát động kịp thời và động viên học sinh tích cực tham gia cuộc thi giải Toán, Vật lý qua mạng Internet, thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet cấp trường, cấp tỉnh. Kết quả: Thi cấp tỉnh , môn toán: 01 giải ba, 03 giải khuyến khích; môn Tiếng Anh: 01 giải nhì; 02 giải ba; 01 giải khuyến khích. Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 01 giải khuyến khích môn Vật lý; 01 giải nhì và 01 giải ba môn Lịch sử (01 học sinh được chọn vào đội tuyển tham gia thi HSG cấp quốc gia).
Thực hiện đổi mới mạnh mẽ nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học, cách truyền tải kiến thức các bài học khó, cách ra đề, các biện pháp giáo dục học sinh; xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn; phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; BGH thường xuyên dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới.
 Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng khoa học, hiện đại; kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học – giáo dục  và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh. Tập trung dạy cách học, cách suy nghĩ; đảm bảo cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý dạy học sát đối tượng, phân hóa phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau.
Đẩy mạnh đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh. Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, đánh giá của giáo viên, với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh. Chấm bài kiểm tra luôn có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Rút kinh nghiệm kỳ thi THPT quốc gia ở các năm, nhà trường rà soát, điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học theo yêu cầu mới và tăng cường phụ đạo, ôn tập cho học sinh để nâng cao tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đại học, cao đẳng.
Để học sinh tiếp cận với đề thi THPT quốc gia, các bài kiểm tra định kỳ  ở tất cả các bộ môn đều kiểm tra tập trung theo hình thức chung đề: Kiểm tra giữa HKI, cuối HKI, kiểm tra giữa HKII, cuối HKII các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, GDCD, Địa lý đều kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và kết hợp giữa tự luận với trắc nghiệm. Tổ chức coi, chấm thi, kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh. Các khâu ra đề, chấm bài đều thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.
Với sự cố gắng của CBVC và học sinh chất lượng dạy học và giáo dục có chuyển biến theo chiều hướng tích cực.
+ Kết quả học lực học cuối năm đạt được như sau:
 
NĂM HỌC
SĨ SỐ
 HS
GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM
SL % SL % SL % SL % SL %
2016-2017 1018 208 20.4 433 42.5 323 31.7 54 5.3 0 0
HKI: 2016-2017 1058 124 11,7 397 37,6 368 34,8 163 15.4 6 0,6
2015-2016 1059 125 11,8 408 38,5 400 37,8 124 11,7 2 0,2
So với học kỳ I số học sinh xếp loại giỏi tăng 84 em (tăng 8,7%), loại khá tăng 36 em (tăng 4,9%), loại yếu giảm 45 em (giảm 3,1%), loại kém giảm 109 em (giảm 10,1%), loại kém giảm 6 em (giảm 0,6%).
So với cùng kỳ năm học trước: Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Giỏi: tăng 0,4%, loại Khá: giảm 9%, loại trung bình tăng 1,1%, loại yếu tăng 7,4%, loại kém tăng 0,1%.
          Nhìn chung về kết quả học tập của học sinh tiến bộ so với học kỳ I và năm học trước.
+ Kết quả hạnh kiểm cuối năm đạt được như sau:
NĂM HỌC SĨ SỐ
 HS
TỐT KHÁ TB YẾU
SL % SL % SL % SL %
2016-2017 1018 701 68,9 259 25,4 51 5 7 0,7
HKI:2016-2017 1058 671 63,4 298 28,2 65 6,2 23 2,2
2015-2016 1059 680 64,2 301 28,4 63 5,9 15 1,4
          So với HKI học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt tăng 5,5 %, loại khá giảm 2,8%, loại trung bình giảm 1,2%, loại yếu giảm 1,5 %.
So với cùng kỳ năm học trước: Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt: tăng 4,7%, loại khá: giảm 3%, loại trung bình: giảm 0,9% và loại yếu: giảm 0,7 %.
Nhìn chung, xếp loại hạnh kiểm học sinh ở học kỳ II có tiến bộ, tỉ lệ cao hơn so với học kỳ I và năm học trước
3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
- Trong năm học qua, nhà trường triển khai Nghị quyết số 29/NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCHTW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cá nhân của học sinh, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, chú trọng rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh; tăng cường các hoạt động xã hội, nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức vào thực tế. Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa đa dạng, phong phú qua đó giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.
- Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong việc  thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá được chú trọng. Đơn vị cử 02 cán bộ, giáo viên tập huấn phần mềm Elening tại Sở GD&ĐT và tổ chức tập huấn lại cho toàn bộ cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn kỹ năng soạn, ra đề trắc nghiệm khách quan do Sở GD&ĐT tổ chức. Chú trọng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý của nhà trường, xây dựng  kế hoạch số 273/KH-THPTTS triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, hình thức bồi dưỡng theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đó cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên. Mỗi giáo viên đều xây dựng kế hoạch cá nhân về thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên và đã hoàn thành kế hoạch. Kết quả: 65 giáo viên xếp loại bồi dưỡng thường xuyên từ khá trở lên (không có loại trung bình, yếu).
- Chỉ đạo các Tổ chuyên môn thực hiện đổi mới mạnh mẽ nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học, cách truyền tải kiến thức các bài học khó, cách ra đề, các biện pháp giáo dục học sinh; xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn; phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; thường xuyên dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới.
- Nhà trường thực hiện công tác quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, giai đoạn 2020-2025, tiếp tục tạo điều kiện CBGV trong diện quy hoạch và CBQL học tập nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị. Năm học 2016-2017, có 01 giáo viên đang nghiên cứu sinh, 01 giáo viên đang hoàn thành chương trình đào tạo cao học. Đơn vị cử giáo viên tham gia tập huấn kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi TNKQ đầy đủ theo quy định.
-  Tổ chức triển khai đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn giáo viên dựa vào Thông tư và Công văn hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời và nghiêm túc các chính sách đối với nhà giáo theo hướng dẫn.
4. Về tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục
- Sửa chữa trường, lớp: Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2016-2017: Đơn vị  đã lắp đặt đường ống dẫn nước trong (không có phèn); sửa chữa bàn ghế 16 phòng học; kiểm tra, khắc phục nước không chảy; mua mới, mặt bàn, mặt ghế học sinh; sửa máy photocopy, sửa hệ thống điện, quạt; lắp mới cửa vỡ bằng mi ca; sửa chữa các máy bơm nước; tổ chức kiểm tra máy vi tính, Projector chuẩn bị hội giảng cấp trường. Đơn vị đã thường xuyên kiểm tra, sửa chữa trường: sửa chữa tường rào trước cổng trường; sơn cổng, chống thấm các phòng học, khu thực hành, sảnh lớn.
-Mua sắm trang thiết bị: Để chuẩn bị Hội giảng cấp tỉnh, đơn vị đã mua 02 Laptop, sửa Projector; mua thiết bị và đồ dùng dạy học. Mua mới 01 bàn làm việc cho Đoàn trường, một bàn tiếp khách cho Phó hiệu trưởng, tủ sắt cho nhân viên phụ trách máy tính.
           -  Công tác xã hội hoá giáo dục: Huy động CBVC, các đoàn thể trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân bên ngoài với tổng số tiền trong năm 68.980.000 đồng để hỗ trợ, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ngày 18/4/2017, đơn vị đã được Dự án trường học kết nối (THE DARIU FOUNDATION) do ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc làm đại diện cho nhà trường mượn 31 Laptop hiệu Levono phục vụ cho công tác giảng dạy.
           ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
- Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp, tận dụng cơ sở vật chất hiện có để đảm bảo phục vụ các hoạt động dạy và học.
-  Nhà trường đã thực hiện đầy đủ các quy định về dạy học và giáo dục học sinh, quản lý và thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục đúng tiến độ, đầy đủ theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tình hình ANCT, ANTT trường học được đảm bảo.
- Công tác y tế, vệ sinh trường học được đảm bảo, xây dựng được cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.
- Sự phối hợp giữa chính quyền, các đoàn thể trong đơn vị khá tốt.
- Xây dựng được khối đoàn kết nội bộ; công tác xã hội hóa giáo dục thực hiện tốt.
          - Các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành được tổ chức hoạt động đi vào chiều sâu và có tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động của CBVC và học sinh.
- Chế độ chính sách, quyền lợi chính đáng của CBGV NV được giải quyết đầy đủ, kịp thời.
- Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017.
2. Hạn chế, yếu kém
- Mặc dù nhà trường đã hết sức cố gắng trong công tác dạy và học nhưng do tuyển sinh chất lượng đầu vào thấp nên tỉ lệ học sinh xếp loại học lực yếu, kém còn nhiều.
- Đơn vị chưa có khu hành chính, phải làm việc trong các phòng học do vậy thiếu phòng bồi dưỡng học sinh giỏi; phụ đạo học sinh yếu.
          3. Nguyên nhân
- Thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình (cha, mẹ đi làm ăn xa nhà), học sinh ham chơi, đam mê game online.
- Chất lượng học sinh đầu vào thấp, ý thức tự học còn hạn chế.
- Công tác quản lý, dạy học, giáo dục của một số ít giáo viên chưa nhiệt tình, sâu sát, chặt chẽ.
4. Đề xuất, kiến nghị
 - Hiện nay bàn học sinh khung sắt, mặt bàn, băng bằng gỗ sốp đã gãy nhiều, gần hết thời gian sử dụng, đề nghị Phòng KHTC hỗ trợ kinh phí mua mới bàn ghế học sinh bằng gỗ sơn PU.
- Đề nghị UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Yên sớm xây mới tường rào phía Bắc và phía Tây (vì qua kiểm tra chỉ còn giá trị sử dụng 20%) và xây dựng trường giai đoạn 2.
.
PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018
Năm học 2017-2018, năm học thứ tư thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành giáo dục và Kế hoạch của các địa phương triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trường THPT Trần Suyền tiếp tục phát huy kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua đạt được, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục sau:
1. Đối mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo
- Thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tiếp tục tập trung thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Kế hoạch của địa phương triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 /11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành; tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương, gắn liền việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại trường.
- Phát huy vai trò của Hội đồng trường, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên của nhà trường. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý trường, lớp; thực hiện cải cách hành chính, thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính”,  tăng cường phân cấp quản lý; tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường, các tổ chức đoàn thể và cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ. Xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong CBGVNV và học sinh.
- Tăng cường công tác quản

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Trần Suyền"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Khác"

 
17 Ngày
07 Giờ
23 Phút
18 Giây
Liên kết

 

 

 

Lịch sử Việt Nam
Thăm dò ý kiến

Bạn dành bao nhiêu thời gian tự học?

Quỹ ươm mầm tương lai
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay189
  • Tháng hiện tại3,452
  • Tổng lượt truy cập142,379
Văn Bản

Số: 143 /KH-THPT TS

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 04 /QĐ-THPT TS

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Giai đoạn: 2018-2022

Số: 108/QĐ-THPT TS

Quy chế Thi đua, Khen thưởng Trường THPT Trần Suyền

Số: 201/KH-THPT TS

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Số: 555/SGDĐT-VP

Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018

181 /KH- THPT TS

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

09/2009/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

01-HB

Danh sách nhận hỗ trợ và học bổng

Số: 2699/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây