Triển khai thực hiện Công văn về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh dự thi cấp quốc gia năm học 2022-2023