Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ công tác PCTP-ANTT trường học năm học 2022- 2023