Danh sách chính thức biên chế lớp học khối 10 năm học 2022 - 2023
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách chính thức biên chế lớp học khối 10 năm học 2022 - 2023

DANH SÁCH CHÍNH THỨC BIÊN CHẾ LỚP 10

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1   
Năm học: 2022-2023   
TTHỌ TÊNGTNGÀY SINHNƠI SINHTRƯỜNGĐIỂM
1LÊ KIMANHNữ18/08/2007Phú YênTHCS Trần Hào10,0010,0010,0010,00
2CAO NHƯ QUỲNHANHNữ18/11/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
3PHẠM XUÂNBINNam04/03/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh7,008,008,0010,00
4LÊ TÔCẨMNữ29/04/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
5NGUYỄN LÊ BẢOCHÂUNữ16/04/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
6NGUYỄN HOAN LÊCHINANữ19/11/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
7TÔ LÊ HOÀIDIỆUNữ23/02/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
8NGUYỄN LIĐANữ01/10/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
9TRẦN HẢIĐĂNGNam10/02/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
10Võ Huỳnh VânNữ2/12/2007Phú Hòa - Phú YênTHCS Hòa Quang10,0010,0010,0010,00
11NGUYỄN NHẬTHÀONam26/12/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
12PHAN VÕ GIANG ĐÔNGHÀONam17/02/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
13LÊ THỊ TÂMHẬUNữ01/02/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
14PHAN THỊ MỸHUYỀNNữ11/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,009,009,00
15VÕ ĐÔNGLĨNHNam22/11/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,009,00
16PHẠM NGỌCLƯUNam07/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
17PHẠM TRỌNG QUANGLÝNam12/12/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
18TRỊNH QUỐCNAMNam24/03/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
19NGUYỄN LẬP QUẢNNGẦNNữ09/05/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,009,00
20NGUYỄN BẢONGỌCNữ06/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
21PHAN TẤNNGỌCNam09/08/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
22PHẠM THỊ BẢONHINữ13/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,009,0010,0010,00
23NGÔ KIẾNPHÁTNam05/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,009,00
24Trần XuânPhongNam17/1/2007Phú Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang9,0010,0010,0010,00
25NGUYỄN THÀNHPHÚCNam16/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
26PHAN XUÂNPHÚCNam28/02/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,007,0010,0010,00
27NGUYỄN THỊ NHƯQUỲNHNữ23/05/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
28NGUYỄN VĂN MINHSANGNam20/05/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
29NGUYỄN LÊ CẨMTIÊNNữ23/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
30TRẦN NHẬTTIẾNNam25/07/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
31BÙI QUỲNHNam20/09/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
32NGUYỄN PHƯƠNG THANHTHẢONữ14/11/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
33LÊ PHƯƠNGTHỦYNữ04/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
34LÊ NGUYỄN ANHTHƯNữ19/02/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
35CAO QUẾTRÂNNữ29/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
36VÕ MẠNHTRÍNam07/10/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
37PHẠM CÔNGTRÍNam06/06/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
38MA PHÚTRỌNGNam07/02/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
39NGUYỄN PHAN THẢOVÂNNữ14/02/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
40PHẠM THỊ THẢOVINữ11/07/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
41NGUYỄN QUỐCVINHNam25/09/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
42PHAN GIA BẢOVINHNữ29/12/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
43NGUYỄN TRƯỜNGVŨNam20/05/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,0010,0010,0010,00
44ĐẶNG VÕ QUỲNHPHÚC        
45NGUYỄN THỊ TUYẾTMAINữ24/10/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
46Lê Thị MỹLoanNữ10/7/2007Phú Hòa - Phú YênTHCS Hòa Quang10,0010,0010,0010,00
47Nguyễn ThanhTâmNam14/5/2007Phú Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang10,009,0010,0010,00
48NGUYỄN THỊ ÁNHNGỌCNữ01/03/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,009,0010,0010,00
 
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2   
Năm học: 2022-2023   
TTHỌ TÊNGTNGÀY SINHNƠI SINHTRƯỜNGĐIỂM
1Ngô Trần QuốcBảoNam18/7/2007Phú Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang9,009,009,009,00
2NGUYỄN THỊ BÍCHCẨMNữ06/06/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,009,0010,0010,00
3LÊ NHẬTHIẾUNam20/04/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,008,009,009,00
4LÊ THỊ MỸDUNGNữ15/10/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,0010,0010,00
5NGUYỄN THỊ CẨMDUYÊNNữ15/01/2007Phú YênTHCS Trần Hào9,009,009,009,00
6LƯU ĐOÀN THÁIDƯƠNGNam12/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,0010,0010,00
7Mai Hắc PhúcĐạtNam22/2/2007Phú Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang9,0010,0010,0010,00
8PHAN LÊ THANHĐIỀNNữ13/07/2007Phú YênTHCS Trần Hào9,009,009,009,00
9ĐỖ HUỲNH GIAĐỨCNữ17/10/2007Phú YênTHCS Nguyễn Thế Bảo9,009,009,009,00
10NGUYỄN NGỌC CẨMGIANGNữ02/12/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,009,0010,00
11ĐỖ PHAN TRƯỜNGHẢINam17/12/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,0010,0010,009,00
12NGUYỄN GIAHẬUNam03/10/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,009,009,00
13TRẦN THỊHIỀNNữ10/12/2007Phú YênTHCS Trần Hào9,0010,0010,0010,00
14HUỲNH CÔNGHIẾUNam20/09/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,0010,0010,009,00
15LÊ PHAN HUYHOÀNGNam29/04/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,006,009,0010,00
16NGUYỄN HUỲNH QUỐCHUYNam20/02/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,009,0010,00
17PHAN XUÂNHUYNam26/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,009,00
18ĐÀO QUỐCKHÁNHNam18/08/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,009,00
19NGUYỄN NGỌC CÁTLÂMNữ15/12/2007Tỉnh Phú YênTHCS Hòa An9,009,009,009,00
20HUỲNH THỊ MỸLINHNữ09/11/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,0010,0010,00
21PHẠM DUYLUÂNNam29/12/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,009,0010,00
22NGUYỄN DUYMINHNam20/06/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,009,009,00
23HUỲNH TRƯƠNG HOÀINIỆMNữ10/11/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,009,009,00
24NGUYỄN THỊ THUNGÂNNữ21/03/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,0010,0010,00
25PHAN NGUYỄNNHẬTNam12/6/2007Tỉnh Phú YênTHCS Hòa An9,009,009,009,00
26Nguyễn Thị KiềuNhưNữ8/1/2007Phú Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang7,009,008,009,00
27ĐẶNG YẾNNHINữ19/10/2007Phú YênTHCS Trần Hào9,009,009,009,00
28LƯU THỊ QUỲNHNHƯNữ22/10/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,009,009,00
29DƯƠNG THỊ KIỀUOANHNữ25/7/2007Phú YênTHCS Nguyễn Thế Bảo10,009,009,0010,00
30NGUYỄN LƯƠNG TẤNPHÁTNam19/03/2007Phú YênTHCS Trần Hào9,009,0010,0010,00
31PHẠM TRẦNPHƯƠNGNam31/05/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,009,0010,009,00
32NGUYỄN THỊ NHƯQUỲNHNữ20/1/2007Phú YênTHCS Nguyễn Thế Bảo9,009,009,009,00
33VÕ TẤNTÀINam16/02/2007Phú YênTHCS Trần Hào9,009,009,009,00
34PHAN NHẬTTÂNNam16/01/2007Phú YênTHCS Trần Hào8,009,009,009,00
35NGUYỄN NGỌC PHƯƠNGTHẢONữ12/10/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh7,009,0010,0010,00
36THÁI ĐỖ MINHTHẮNGNam18/1/2007Tỉnh Phú YênTHCS Hòa An9,009,009,009,00
37Võ Thị ThuThúyNữ17/1/2007Phú Hòa - Phú YênTHCS Hòa Quang9,0010,009,0010,00
38MẠNH THỊ CẨMTHƯNữ27/06/2007Phú YênTHCS Trần Hào9,009,009,0010,00
39NGUYỄN THUTHƯƠNGNữ31/01/2007Phú YênTHCS Trần Hào9,009,009,0010,00
40NGUYỄN THANHTRÀNữ24/09/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,0010,0010,009,00
41Lê ChánhTínNam4/1/2007Phú Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang7,007,009,009,00
42Trương Thị MaiLinhNữ17/4/2007Phú Hòa - Phú YênTHCS Hòa Quang10,0010,009,0010,00
43ĐỖ TẤNTẢINam13/1/2007Tỉnh Phú YênTHCS Hòa An9,007,009,009,00
44Bùi Trần ÚtQuỳnhNữ18/12/2007Phú Hòa - Phú YênTHCS Hòa Quang10,0010,0010,0010,00
45TRẦN GIAĐỊNHNam14/10/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh7,007,009,009,00
46NGUYỄN ANHKHOANam30/04/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,009,009,00
47LƯƠNG PHÚCHẢONữ31/08/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh109109
 
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3   
Năm học: 2022-2023   
TTHỌ TÊNGTNGÀY SINHNƠI SINHTRƯỜNGĐIỂM
1NGUYỄN NGỌCANNam22/02/2007Gia LaiTHCS Trần Hào6,009,009,009,00
2PHẠM HUỲNH HOÀIANHNam16/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,006,009,009,00
3TRƯƠNG PHÚBẢONam07/12/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,006,009,009,00
4ĐỖ THÀNHCÔNGNam26/05/2007Tuy Hòa, Phú YênTHCS Trần Phú7,007,007,007,00
5TRƯƠNG TIẾNĐẠTNam18/10/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,007,009,009,00
6PHAN TIẾNDŨNam04/11/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,007,009,009,00
7LÊ KHÁNHDƯƠNGNam13/04/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,008,009,007,00
8PHAN VŨDUYNam10/08/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh6,006,009,009,00
9TẠ NGỌCDUYNam10/06/2007Phú YênTHCS Trần Hào6,007,006,009,00
10HUỲNH LƯƠNGHIỆPNam02/12/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh6,006,007,009,00
11CHÂU HÙNGHIỆPNam17/02/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh6,006,009,007,00
12LÊ PHAN HUYHOÀNGNam29/04/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,006,009,0010,00
13NGUYỄN GIAHUYNam18/11/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,007,009,009,00
14LÊ MINHHUYNam29/07/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh7,008,009,009,00
15PHAN THÀNHHUYNam25/06/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh7,007,009,007,00
16PHẠM ĐĂNGKHÔINam21/07/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh7,006,007,007,00
17VÕ THỊ MINHLANNữ08/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh7,009,009,009,00
18NGUYỄN KHÁNHLINHNam06/09/2007Phú YênTHCS Trần Hào8,009,009,009,00
19NGUYỄN TRẦN KHÁNHLINHNữ7/10/2007Phú YênTHCS Nguyễn Thế Bảo9,008,009,009,00
20Lê TrungNguyênNam30/9/2007Phú Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang7,007,007,009,00
21NGUYỄN TƯỜNGNGUYÊNNam22/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh6,006,008,007,00
22MA THỊ ÁNHNGUYỆTNữ08/05/2006Phú YênTHCS Lương Văn ChánhTuyển thẳng   
23NGUYỄN THANHNHÀNNữ24/08/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,006,009,009,00
24LÊ GIAPHÚCNam08/08/2007Phú YênTHCS Trần Hào6,009,008,009,00
25NGUYỄN HOÀNGPHÚCNam25/06/2007Phú YênTHCS Trần Hào7,006,007,007,00
26TRƯƠNG NGỌC DƯƠNGSÂMNữ08/10/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,009,009,00
27NGÔ TẤNTÀINam27/01/2007Phú YênTHCS Trần Hào6,006,008,009,00
28PHAN THỊ PHƯƠNGTHẢONữ20/07/2007Phú YênTHCS Trần Hào6,007,006,009,00
29Nguyễn Trần AnhThưNữ1/11/2007Tuy An- Phú YênTHCS Hòa Quang9,007,009,009,00
30NGUYỄN THỊ THUTRÀNữ04/12/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,009,009,00
31Dương Thị HuyềnTrâmNữ3/4/2007Phú Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang9,009,007,007,00
32PHẠM THÀNHTRÌNam15/6/2007Tỉnh Phú YênTHCS Hòa An7,007,007,009,00
33ĐẶNG NGỌCTRỊNHNam25/12/2007Đăk LăkTHCS Thị Trấn Phú Hòa6,006,006,007,00
34NGUYỄN THÁITRỰCNam18/09/2007Phú YênTHCS Trần Hào8,009,009,009,00
35HUỲNH PHITRƯỜNGNam24/09/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh7,007,007,007,00
36PHẠM NGỌCTRƯỞNGNam5/3/2007Tỉnh Phú YênTHCS Hòa An7,007,007,007,00
37BÙI VĂNNam09/07/2007Phú YênTHCS Trần Hào7,006,007,009,00
38NGUYỄN PHẠM NHƯÝNam30/03/2007Phú YênTHCS Trần Hào6,006,007,009,00
39HÀ TRUNGYÊNNam06/01/2007Phú YênTHCS Trần Hào6,009,009,0010,00
40LÊ THỊ NGỌCYẾNNữ04/07/2007Phú YênTHCS Trần Hào7,009,009,009,00
41NGUYỄN THỊ KIMYẾNNữ20/07/2007Phú YênTHCS Trần Hào8,009,009,009,00
42ĐẶNG HỒ YẾNNHINữ31/12/2007Phú YênTHCS Trần Hào9,0010,009,009,00
43NGUYỄN TẤNCƯỜNGNam14/11/2007Phú YênTHCS Trần Hào9,009,009,009,00
44PHẠM GIAHIÊNNam26/09/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,007,009,007,00
45PHAN KIỀUOANHNữ23/06/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,0010,0010,0010,00
46NGUYỄN BẢOHIÊNNam20/05/2007Phú YênTHCS Trần Hào9,009,009,009,00
47LÊ VĂNHUYNam06/02/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,009,009,00
 
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10B1   
Năm học: 2022-2023   
TTHỌ TÊNGTNGÀY SINHNƠI SINHTRƯỜNGĐIỂM
1LƯƠNG CÔNG TUẤNANHNam28/7/2007Tỉnh Phú YênTHCS Hòa An9,009,009,009,00
2Lê VănBanNam20/3/2007Phú Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang7,006,008,009,00
3LÊ THANHBÌNHNam29/03/2007Phú YênTHCS Trần Hào6,006,006,009,00
4NGUYỄN MINHCHÁNHNam16/06/2007Phú YênTHCS Trần Hào6,008,008,008,00
5NGUYỄN THỊ MỸDUYÊNNữ26/02/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,009,009,00
6PHẠM LÊ THÀNHĐẠTNam01/03/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,0010,0010,0010,00
7VÕ THÀNHĐẠTNam07/05/2007Phú YênTHCS Trần Hào7,006,006,009,00
8Nguyễn ThànhĐạtNam10/6/2007Phú Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang7,009,009,0010,00
9Nguyễn TấnĐạtNam3/11/2007Phú Hòa - Phú YênTHCS Hòa Quang9,007,006,009,00
10CAO NGUYỄN HẢIĐĂNGNam11/09/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,0010,009,00
11Phạm HảiĐăngNam20/4/2007Phú Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang10,0010,0010,0010,00
12Lê TrungHiếuNam5/8/2007Phú Hòa - Phú YênTHCS Hòa Quang9,009,006,009,00
13ĐOÀN THỊ HỒNGHOANữ25/9/2007Tỉnh Phú YênTHCS Hòa An9,009,006,009,00
14NGUYỄN NHẬTLAMNữ24/06/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,009,009,00
15HUỲNH QUỐCHỌCNam01/01/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh6,007,009,007,00
16ĐINH XUÂNHỒNGNữ25/12/2007Tỉnh Phú YênTHCS Hòa An9,009,008,007,00
17Nguyễn Thị BíchHợpNữ11/10/2007Phú Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang7,007,009,009,00
18Lê Thị AnhThưNữ2/6/2007Phú Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang10,009,0010,0010,00
19CAO THỊ MỸHƯỜNGNữ12/7/2007Tỉnh Phú YênTHCS Hòa An7,006,006,009,00
20HUỲNH THỊ BÍCHLINHNữ18/3/2006Tỉnh Phú YênTHCS Hòa An9,009,006,007,00
21Lê Thị MỹLoanNữ10/7/2007Phú Hòa - Phú YênTHCS Hòa Quang10,0010,0010,0010,00
22PHẠM TRỌNGLƯỢNGNam17/03/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,009,009,009,00
23Lê Phan KiềuMyNữ18/8/2007Phú Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang7,007,009,009,00
24PHẠM THỊ LỆMYNữ07/11/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh10,009,0010,009,00
25HUỲNH CHÍNHNGHĨANam12/8/2007Phú YênTHCS Nguyễn Thế Bảo6,008,007,009,00
26Dương Thị ChâuNhiNữ4/9/2007Tây Hòa- Phú YênTHCS Hòa Quang7,007,009,009,00
27TRÌNH THỊ KIỀUNHƯNữ23/09/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh7,009,009,009,00
28VÕ XUÂNPHẤNNữ08/05/2007Phú YênTHCS Lương Văn Chánh9,00