Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, gió mạnh và sóng lớn trên biển
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, gió mạnh và sóng lớn trên biển

UBND TỈNH PHÚ YÊN                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Số:445 /SGDĐT-VP                                                                                                              Phú Yên, ngày 01 tháng 4 năm 2022

V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, 

gió mạnh và sóng lớn trên biển 

Kính gửi:         - Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;        

                       - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 
Triển khai Công văn số 26/PCTT ngày 31/3/2022 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, gió mạnh và sóng lớn trên biển; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở chủ động triển khai các nhiệm vụ sau: 1. Phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị trường học thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết nguy hiểm và diễn biến mưa lớn, gió mạnh, sóng lớn trên biển để thông tin nhanh chóng cho học sinh, giáo viên, nhân viên biết và giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra tại cơ quan, đơn vị trường học; nhất là các trường ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng, vùng ven biển. 2. Có hình thức thông tin phù hợp để nhắc nhở học sinh nâng cao cảnh giác, không được đến những nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở; không tụ tập bạn bè đi xem nước lũ, lụt ở sông, suối, hồ, nơi có vùng nước nguy hiểm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra. 3. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, sắp xếp lại các phương tiện thiết bị dạy học; hồ sơ, tài liệu của đơn vị, trường học đảm bảo an toàn, không bị ướt, hư hỏng. Có phương án gia cố, chằng chống cây xanh, hệ thống mái che, mái tôn, tường rào, cổng trường, các công trình đang sửa chữa, … đảm bảo an toàn. 4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai để chủ động ứng phó; triển khai nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để khắc phục khẩn trương kịp thời, hiệu quả phù hợp tình hình điều kiện thực tế của đơn vị. 5. Kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá, mức độ thiệt hại; báo cáo đột xuất (nếu có) và định kỳ về tình hình thiệt hại, công tác triển khai khắc phục hậu quả thiên tai của đơn vị 01 lần/ngày (trước 15h00 giờ hàng ngày đến khi kết thúc đợt thiên tai) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua email truongvanlong@phuyen.edu.vn và vanphong@phuyen.edu.vn để Sở tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. (Gửi kèm Công văn số 26/PCTT ngày 31/3/2022 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) 
 
Nơi nhận:                          

- Như trên; - Ban PCTT-TKCN tỉnh; 

- VP Bộ GDĐT;                         

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT; 

- Các P.CMNV Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

 
 
 
 
 
  Trần Khắc Lễ 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 56
Hôm qua : 203
Tháng 10 : 1.178
Năm 2022 : 910.436