Đỗ Hồng Phấn

Đỗ Hồng	Phấn
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử : dhphan.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Chức vụ

Giáo viên

Nguyễn Thị Ly

Nguyễn Thị	Ly
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử : ntly.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Chức vụ

Giáo viên

Lê Thị Hoa Thơm

Lê Thị Hoa	Thơm
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử : tththom.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Chức vụ

Giáo viên

Nguyễn Thị Nhiệu

Nguyễn Thị	Nhiệu
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử : ntnhieu.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Chức vụ

Giáo viên

Lê Hạ Đoan

Lê Hạ	Đoan
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử : lhdoan.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Chức vụ

Giáo viên

Đặng Thị Châu

Đặng Thị	Châu
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử : dtchau.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Chức vụ

Tổ Phó

Trần Thị Ái Lê

Trần Thị Ái	Lê
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử : ttle.thpt.transuyen@.phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Chức vụ

Giáo viên

Hoàng Thị Thu Hiền

Hoàng Thị Thu	Hiền
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử : htthien.thpt.transuyen@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Chức vụ

Giáo viên

Dương Thị Ngọc Lệ

Dương Thị Ngọc Lệ
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử : ngocle0108@yahoo.com
Trình độ chuyên môn :

Chức vụ

Giáo viên

Nguyễn Thị Thu Sương

Nguyễn Thị Thu Sương
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử : nttsuong.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Chức vụ

Giáo viên

Bùi Thị Bích Thuân

Bùi Thị Bích	Thuân
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử : btbthuan.thpt.tsuyen@phuyen.edu.vn
Trình độ chuyên môn :

Chức vụ

Giáo viên

Đặng Thị Xuân Phương

Đặng Thị Xuân	Phương
Điện thoại :
Điạ chỉ :
Thư điện tử : dtxphuong.thpt.tsuyen@gmail.com
Trình độ chuyên môn :

Chức vụ

Giáo viên
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 74
Hôm qua : 203
Tháng 10 : 1.196
Năm 2022 : 910.454