SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN                      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
    
  
  
 
 
 NỘI QUY CƠ QUAN

 
* ĐỐI VỚI KHÁCH:
1. Khách ra vào trường phải xuất trình giấy tờ và liên hệ với nhân viên bảo vệ hoặc Văn thư của trường để được hướng dẫn.
2. Khách chỉ được làm việc trong giờ hành chính, nếu có nhu cầu lưu lại ngoài giờ hành chính thì phải được lãnh đạo trường đồng ý và có sự hướng dẫn của nhân viên.
3. Tuyệt đối không cho người có mùi bia, rượu vào cơ quan, đơn vị.
* ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ:
1. Làm việc đúng giờ quy định, nếu có nhu cầu làm việc ngoài giờ hành chính tại trường phải đăng ký và được Lãnh đạo trường cho phép.
 2. Chấp hành đúng quy chế, quy định về lề lối làm việc của trường, tuân thủ sự điều hành, của lãnh đạo trường
3. Trang phục viên chức theo đúng quy định của ngành. Giữ gìn cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.
4. Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, an toàn, an ninh trật tự trường học.
5. Bảo quản tốt các tài sản, thiết bị được đơn vị giao quản lý, sử dụng. Chỉ sử dụng tài sản, vật tư, thiết bị của trường cho công việc chung. Trong quá trình sử dụng nếu có hư hỏng, mất mát phải báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo trường.
6. Tuyệt đối không mang vật gì thuộc tài sản, vật tư, thiết bị của Nhà trường ra ngoài khi chưa được phép của Lãnh đạo trường.
7. Hết giờ làm việc phải sắp xếp hồ sơ, phương tiện làm việc gọn gàng, tắt các thiết bị sử dụng điện, nước; đóng khóa phòng cẩn thận trước khi ra về.
8. Thực hiện tốt tiết kiệm điện, nước, điện thoại, internet, photocopy …
9. Tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống cháy, nổ trong đơn vị.